Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Collage with pictures of products of SEP (left) and EU visitors with Chittakone Sisanonh, Director of Dongkhamxang Agriculture Technical College (right). Credit: Dongkhamxang Agriculture Technical College.

ปรัชญา ‘เศรษฐกิจพอเพียง’ ของไทย บรรลุผลที่ลาว

โดย ปัทมา วิไลเลิศ เวียงจันทน์, ลาว วันที่ 28 มิถุนายน 2566 (IDN) — ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของไทยในปี พ.ศ. 2540 ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตรัสกับพสกนิกรว่าแทนที่จะสร้างโรงงานเพื่อเป็นเสือแห่งเอเชีย สิ่งสำคัญสำหรับคนไทยคือให้ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการมีให้พอเลี้ยงตัวเองได้” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตรัส [1] และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หมู่บ้านในประเทศไทยกว่า23,000 แห่งได้ในนำทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจนี้มาปรับใช้ และทฤษฎีนี้กำลังเป็นที่รู้จักในประเทศลาว-เพื่อนบ้านของไทย

Read More...

ประเทศไทย: เบี้ยยังชีพผู้สุงอายุและเงินอุดหนุนเกษตรกร นโยบายยอดนิยมในการเลือกตั้ง

โดย ปัทมา วิไลเลิศ กรุงเทพฯ 20 เมษายน 2566 (IDN) — การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุในประเทศไทยและเกษตรกรที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ทำให้พรรคการเมืองไทยเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในวันที่ 14 พฤษภาคม ด้วยการเสนอนโยบายประชานิยมเพื่อแสวงหาคะแนนเสียงจากประชากรทั้งสองกลุ่มนี้ ประชาชนไทยกว่า 52 ล้านคนมีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน และจากการหาเสียงเลือกตั้งที่มีมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 พรรคการเมืองได้ประกาศนโยบายที่น่าสนใจมากมายเพื่อช่วงชิงคะแนนเสียง ซึ่งรวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการสำหรับแม่และเด็ก และกองทุนเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร

Read More...

ประเทศไทย: ‘เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง’ มุ่งสร้างหลักประกันความมั่นคงด้านอาหารของชุมชน

โดย ปัทมา วิไลเลิศ แก่นมะกรูด ประเทศไทย (IDN) — ด้วยความเชื่อที่ว่าหากไม่มีเมล็ดพันธุ์ ก็ไม่มีความหวังในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับประชากรโลก โครงการ ‘เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง’ (SOH) ในประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ เชื่อถือได้ในวิธีการทำฟาร์มของพวกเขาและปกป้องตัวเองจากบริษัทธุรกิจการเกษตรที่กินสัตว์อื่น ชุมชนที่แก่นมะกรูดในจังหวัดอุทัยธานีทางภาคเหนือตอนล่างเป็นหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ และวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาผูกพันอย่างแยกไม่ออกด้วยเมล็ดพันธุ์

Read More...

ประเทศไทย: การศึกษาที่ปลายนิ้วสำหรับผู้พิการ

โดย ปัทมา วิไลเลิศ กรุงเทพฯ (IDN) — การศึกษาที่มีคุณภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเป็นสองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และด้วยร้อยละ 3.3 ของประชากรไทยที่จัดอยู่ในประเภท “ผู้พิการ” มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (STOU) ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อจัดหาสัญญาเช่าใหม่ ของชีวิตให้กับผู้คนที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในแวดวงการศึกษาระดับสูง ในประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 2.1 ล้านคน และกรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ (พพ.) ระบุว่าผู้พิการ 855,025 คนอยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนผู้พิการทั้งหมด

Read More...

ประเทศไทย: ฆราวาสนิยมขัดขวางชาวพุทธในการจัดการกับวิกฤตสุขภาพจิต

โดย กลิงคะ เสนีวิรัตเน กรุงเทพฯ (IDN) — การสังหารหมู่คน 37 คน ซึ่งรวมถึงเด็กก่อนวัยเรียน 26 คนในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ห่างไกลของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งประเทศและเปิดโปงความไม่เพียงพอของระบบสุขภาพจิตสาธารณะ แต่ก็ยังไม่ก่อให้เกิดการถกเถียง พระพุทธศาสนาจะก้าวเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมครั้งใหญ่ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ได้หรือไม่

Read More...

เหล่าผู้นำแปซิฟิกรับรอง ‘แผนยุทธศาสตร์ 2050 ของมหาสมุทรแปซิฟิก’

ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่มี “ความรับผิดชอบ” โดย Sera Tikotikovatu-Sefeti SUVA, Fiji (IDN) — ผู้นำแปซิฟิกได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบเวลาสามปี ได้รับรอง แผนยุทธศาสตร์ 2050 สำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกที่องค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 51 (PIF) ตั้งแต่ 11 กรกฎาคมถึง 14 กรกฎาคม Josaia Voreqe Bainimaram นายกรัฐมนตรีฟิจิซึ่งเป็นประธานการชุมนุม PIF ได้กล่าวว่า “ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์นี้ขึ้นอยู่กับสองสิ่ง ประการแรกผู้นำต้องรับผิดชอบ และประการที่สอง ประชาชนต้องรับผิดชอบด้วย”

Read More...

ความเท่าเทียมทางเพศทางเศรษฐกิจลดลง แม้จะมีการลงทุนในการศึกษาของเด็กผู้หญิงก็ตาม

โดย Thalif Deen สหประชาชาติ (IDN) — การศึกษาใหม่สรุปว่าการลงทุนด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิงนั้นไม่ได้ให้ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง นักวิจัยพบว่าแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ มากมาย เช่น ในด้านผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงและครอบครัว แต่นักวิจัยมักพบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจช่างน่าผิดหวัง

Read More...

การขายของบนถนน: ดูเหมือนว่าโควิดได้ฆ่าสัญลักษณ์ของกรุงเทพ

โดย ปัทมา วิไลเลิศ กรุงเทพ (IDN) — ผู้ค้าตามริมถนนได้เป็นดั่งสัญลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่เคยมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในแต่ละปีก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 มันสมบูรณ์แบบด้วยการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างเต็มที่ รวมถึงการรับประทานอาหาร การจับจ่ายใช้สอย พวกผู้ค้าได้ตั้งรถเข็นขึ้นในใจกลางหัวใจของคนไทยและคนกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

Read More...

ประเทศไทย: พระภิกษุผู้อุทิศตนได้ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สู่วิถีชีวิตใหม่ที่ยั่งยืน

โดย ปัทมา วิไลเลิศ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย (IDN) — เนื่องจากการล็อกดาวน์จากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง คนงานจำนวนมากในกรุงเทพฯ และเมืองธุรกิจสำคัญอื่น ๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และสมุทรปราการต่างแห่กันกลับไปยังบ้านเกิด พวกเขาถูกบังคับให้แสวงหาหนทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และตระหนักถึงเหตุผลของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ในประเทศไทย เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นฆราวาสไปตักบาตรในตอนเช้าทั่วประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญก่อนเริ่มวันใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงการระบาดของโควิด-19 พระสงฆ์บางรูปกลับมีบทบาทในการทำบุญ

Read More...

ธุรกิจบริการนวดที่มีชื่อเสียงของไทยใกล้ล่มสลายในวันที่ไร้นักท่องเที่ยว

โดย ปัทมา วิไลเลิศ กรุงเทพ (สำนักข่าว IDN) — ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทยจะให้ความหายไปในทางเดียวกันกับสถานบริการนวดแผนโบราณและศูนย์กลางการนวดบำบัด แต่เนื่องด้วยการล็อกดาวน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจและอาจกดดันให้ต่างชาติเข้ามาถือครองแทน การล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องได้ส่งผลต่อธุรกิจสปาและบริการนวดอย่างรุนแรง นาย กรด โรจนเสถียร ประธานสมาคมสปาไทย ได้เปิดเผย ในการให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ณ ที่นี่ว่านับตั้งแต่การระบาดในรอบแรกเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวเกือบจะต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ธุรกิจสปาและบริการนวดกว่า 80% ต้องปิดให้บริการตามคำสั่งล็อกดาวน์ทำให้มีผู้ตกงานกว่า 200,000 ราย

Read More...

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

MAPTING

Scroll to Top