Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

เหล่าผู้นำแปซิฟิกรับรอง ‘แผนยุทธศาสตร์ 2050 ของมหาสมุทรแปซิฟิก’

share
tweet
pin it
share
share

ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่มี “ความรับผิดชอบ”

โดย Sera Tikotikovatu-Sefeti

SUVA, Fiji (IDN) — ผู้นำแปซิฟิกได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบเวลาสามปี ได้รับรอง แผนยุทธศาสตร์ 2050 สำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกที่องค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 51 (PIF) ตั้งแต่ 11 กรกฎาคมถึง 14 กรกฎาคม

Josaia Voreqe Bainimaram นายกรัฐมนตรีฟิจิซึ่งเป็นประธานการชุมนุม PIF ได้กล่าวว่า “ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์นี้ขึ้นอยู่กับสองสิ่ง ประการแรกผู้นำต้องรับผิดชอบ และประการที่สอง ประชาชนต้องรับผิดชอบด้วย”

แผนยุทธศาสตร์มุ่งเน้นไปที่เจ็ดประเด็นหลัก: ความเป็นผู้นำทางการเมืองและภูมิภาค การพัฒนาที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง สันติภาพและความมั่นคง ทรัพยากรและการพัฒนาเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  มหาสมุทรและสิ่งแวดล้อม และอย่างสุดท้ายคือเทคโนโลยีและการเชื่อมโยง

แผนยุทธศาสตร์นี้ใช้เวลาเกือบสามปีในการวางแผนและมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมถึงองค์กรภาคประชาสังคมทั่วภูมิภาคที่มีส่วนร่วมในกระบวนการ แผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างรอบคอบนี้เน้นย้ำประเด็นสำคัญบางประการที่เป็นปัญหารวมถึงแนวทางปฎิบัติเพื่อให้แน่ใจว่าจะเผยแพร่สู่สังคม

คำว่า “ภูมิภาคนิยม” มักถูกใช้ในระหว่างงานกล่าวถึงการมีอยู่ทางภูมิศาสตร์การเมืองของทางต่างประเทศและประเด็นเร่งด่วนอื่นๆ  ที่จำเป็นต้องมีแนวร่วมที่รวมกันทั้งภูมิภาคจากผู้นำในแปซิฟิก

“การถอยเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมสำหรับการอภิปราย โต้แย้ง และหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอันเร่งด่วนที่ไม่สามารถถูกอภิปรายในที่สาธารณะได้” นาย Fiame Naomi Mataáfa นายกรัฐมนตรีประเทศซามัวกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญในการเจรจาแบบตัวต่อตัว

การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

ตามที่นาย Josaia Osbourne รองคณะกรรมการบริหารของสมาคมหมู่เกาะแปซิฟิกขององค์กรนอกภาครัฐ (PIANGO) ระบุว่าสมาชิกของชุมชนองค์กรภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมระหว่างขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ “เราได้ถูกเข้าร่วมในการอภิปรายในช่วงสามปีที่ผ่านมา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์นี้จะใช้ได้หากพวกเราทำงานร่วมกัน” เขาได้กล่าวกับ IDN

Osbourne ได้เห็นสัญญาณเชิงบวกเมื่อผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับชุมชนได้มีพื้นที่บนโต๊ะแห่งการตัดสินใจเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนงานต่างๆ  จะถูกส่งไปยังสมาชิกของชุมชน

ในการเปิดตัวของ แผนยุทธศาสตร์ 2050 ของทวีปในมหาสมุทรแปซิฟิก  Bainimarama ได้กล่าวไว้ว่า ” เป็นเรื่องในอดีดและแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับอนาคตของเรา” นี่คือการทำงานร่วมกันในฐานะชุมชน ประเทศ หรือในฐานะทวีปในมหาสมุทรแปซิฟิกอันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน “แผนยุทธศาสตร์ 2050 เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เรามีร่วมกัน ความท้าทายของเราและรวมถึงโอกาสของพวกเราด้วย” เขากล่าวเสริม

แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยคนเชิงยุทธศาสตร์มีแผนที่ครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์ที่ถูกเสนอ (ได้รับการรับรองแล้วตอนนี้) สามารถเชื่อมโยงกับงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วได้ โดยจะพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันรอบๆ หัวข้อต่างๆ เพื่อดูว่ามีการริเริ่ม แผน ประเด็น และการแก้ปัญหาแนวทางใดบ้าง นี่จะถูกติดตามด้วย 5 แผนเส้นทางยุทธศาสตร์ที่รวมถึงการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ; ความยืดหยุ่นและความเป็นอยู่ที่ดี; การศึกษา; การค้นคว้าและเทคโนโลยี; การควบรวม; และความเท่าเทียมและธรรมาภิบาล ท้ายที่สุด จะถูกมองถึงระดับจุดมุ่งหมายที่ได้คาดหวังไว้จากในแต่ละหัวข้อ

Joel Nilon ที่ปรึกษาภูมิภาคนิยมขององค์กรการประชุมแปซิฟิก ได้เน้นย้ำว่าหัวใจของพื้นที่เหล่านี้คือมหาสมุทรและเราที่อาศัยอยู่โดยถูกห้อมล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกสีฟ้านี้

“ยุทธศาสตร์ 2050 สำหรับทวีปแปซิฟิกสีฟ้านี้เกิดขึ้นจากความต้องการของเราเพื่อตอบสนองเชิงกลยุทธ์และระยะยาวมากขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทาต่อยสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา” Nilon ได้กล่าวกับ IDN.

“เป็นการตอบสนองต่อการเรียกร้องของผู้นำในปี 2019 ให้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและความท้าทายที่มีอยู่ รวมถึงการทวีความรุนแรงในการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคของเรา” เขาได้กล่าวเสริม

ตามที่ Nilon ผู้ดำเนินการที่ไม่ใช่ภาครัฐ เช่น ภาคประชาสังคมระหว่างประเทศในภูมิภาค ภาคเอกชน และสมาชิก CROP (สภาองค์กรระดับภูมิภาคแห่งแปซิฟิก) ได้ช่วยแนะนำพัฒนากลยุทธ์

แนวทางใหม่ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลางอาจเป็นคำตอบให้แน่ใจว่าสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการร่างแผนยุทธศาสตร์นี้ ว่าจะเป็นเจ้าของและรับรองว่ามีการบังคับใช้และติดตาม ดังนั้น ตามที่เลขาธิการแห่ง การประชุมคริสตจักรในแปซิฟิก the Rev. James Bhagwan “เป็นสิ่งสำคัญอย่างเหลือเชื่อที่กลยุทธ์นี้ได้ผล นี้เป็นครั้งแรกที่เรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ และเรารู้ว่าจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทุกๆ คนทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วม”

Nilon ได้สะท้อนถึงบทความนี้ “สิ่งสำคัญคือเราต้องร่วมมือกันและทำงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้น” เขากล่าว “เรามีจุดแข็งมากมาย คนของเรา เยาวชนของเรา วัฒนธรรมของเราทำให้มีความยืดหยุ่นตามธรรมชาติและการคุ้มครองทางสังคม และเรามีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ”

ยุทธศาสตร์ 2050 ทวีปมหาสมุทรแปซิฟิกสีฟ้าได้ถูกรับรองและรับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบโดยผู้นำระดับภูมิภาค และผู้ดำเนินการนอกภาครัฐหลายคนได้วางแผนดำเนินการเพื่อให้ประสบความสำเร็จ

“และภายในบริบทนี้ เราจำเป็นต้องมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อทำงานร่วมกัน วิธีความร่วมมือในฐานะประเทศต่างๆ และ แน่นอน ว่าเราจะมีปฎิสัมพันธ์กับโลกภายนอกอย่างไร” Nilon ได้กล่าวไว้ [IDN-InDepthNews – 22 กรกฎาคม 2022]

ภาพถ่าย: รองประธานเฟรนช์พอลินีเชีย – Jean Christophe Bouissou (ซ้าย) เลขาธิการการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก Henry Puna (กลาง) และนายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์ Jacinda Arden(ขวา) เพลิดเพลินกับช่วงเวลาเบาๆ หลังจากการนำเสนอคำแถลงสุดท้ายจากการประชุม PIF เครดิต: Sera Tikotikovatu-Sefeti

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top