Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

หญิงสาววัยรุ่นในบังคลาเทศปกป้องสิทธิ์ในการเรียนรู้

ข่าวโดย Naimul Haq

COX’S BAZAR | บังคลาเทศ (IDN) – หญิงสาววัยรุ่นหลายคนลาออกจากโรงเรียนในบังคลาเทศเนื่องจากความยากจนและสาเหตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยากจนเป็นส่วนใหญ่ แต่แรงจูงใจอย่างแข็งกล้าสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แม้ว่าจะมีระบบการปกครองแบบบิดากับบุตรและความเชื่อโบราณซึ่งขัดแย้งต่อการศึกษาของเด็กผู้หญิงในครอบครัวที่ยากจนส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ชนบท หญิงสาววัยรุ่นหลายคนในหลายเขตของบังคลาเทศได้แสดงออกว่าการท้าทายต่อประเพณีดังกล่าวสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของพวกเธอได้อย่างไรบ้าง

Read More...

หน่วยงานองค์การสหประชาชาติในเอเชียเรียกร้องให้มีการปรับกระบวนทัศน์ด้านความคิดเพื่อการพัฒนา

การวิเคราะห์โดย Kalinga Seneviratne

กรุงเทพฯ (IDN) – หน่วยงานหลักขององค์การสหประชาชาติซึ่งกำกับดูแลการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้เรียกร้องให้มีการปรับแนวคิดใหม่ครั้งใหญ่ต่อกระบวนทัศน์ในการพัฒนาในภูมิภาค

ใน ‘การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม’ แห่งภูมิภาคที่ได้รับการนำเสนอไปยังเซสชั่นการประชุมครั้งที่ 72 ที่นี่ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 19 พฤษภาคม คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) กล่าวว่าในขณะที่ศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของเศรษฐกิจโลกยังคงเคลื่อนไปทางตะวันออกอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะปรับใช้รูปแบบการพัฒนาที่พึ่งพิงต่อความต้องการภายในประเทศและในภูมิภาคให้มากยิ่งขึ้น

Read More...

แปซิฟิกใต้แสวงหาการดำเนินการเพื่อแก้ไข “ความกลัว” ต่อสภาพภูมิอากาศ ไม่ใช่ที่สาเหตุของปัญหา

การวิเคราะห์โดย Kalinga Seneviratne

กรุงเทพฯ (IDN) – เมื่อทำการชี้ให้เห็นว่าประเทศขนาดเล็กในแปซิฟิกใต้สามประเทศ – ประเทศคิริบาส ตูวาลู และสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ – “มีชะตากรรมที่จะต้องจมอยู่ใต้คลื่นไปทั้งหมด” นายกรัฐมนตรี Josaia Bainimarama แห่งประเทศฟิจิได้ยื่นคำร้องไปยังประชาคมระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือต่อประเทศฟิจิและรัฐเกาะแปซิฟิกใต้อื่น ๆ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการรับมือต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเขาอธิบายว่าเป็น “ความหวาดกลัวของเหตุการณ์สภาพอากาศขั้นรุนแรง”

Read More...

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

MAPTING

Scroll to Top