Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

Nais ng Ulat ng Feminist UN Campaign na ang Chief ng UN ay Kumilos Ayon sa Kanyang Sinasabi

share
tweet
pin it
share
share

Ni J C Suresh

WASHINGTON, D.C. (IDN) — “Bawas kibo, kumilos pa …. Ang lahat ng pangako ay parang balahibo sa hangin,” komento ng isang impormante ng ulatngFeminist UN Campaign sa pangako ni UN Secretary-General António Guterres sa pagkakapantay-pantay sa kasarian sa kanyang limang-taong unang termino.

Sa katunayan, iniulat ng mga pangunahing impormante na ang mga kawani ay nananatiling dismayado sa “kulturang macho nang hindi mapaparusahan” ng UN, ay lubos na walang tiwala sa pag-uulat at mga mekanismo ng hustisya sa sistema at natatakot sa paghihiganti. Higit pa rito, ang closed-door na proseso para sa pagpili ng bagong Executive Director ng UN Women, si Sima Sami Bahous, ay itinuturing na isang malaking maling hakbang sa bahagi ng Secretary-General tungo sa isang peministang pagbabago.

Ang Campaign ay umaasa na ang Chief ng UN ay magsusulong para sa isang mas komprehensibo at progresibong adyenda sa kanyang ikalawang termino, 2022-2026. Ito ay dapat isang adyenda na nakasentro sa interseksiyonalidad, nagtatanggol sa mga karapatang pantao, gumagawa ng aksyon sa istruktural at sistematikong pagbabago, at nagsusulong ng kasarian sa buong sistema ng UN

Ang ulat ng Campaign sa pangako ni Guterres sa pagkakapantay-pantay ng kasarian sa ikalimang taon ng kanyang unang termino, ay nagtala na pagkatapos sukatin ang pagpapabuti noong 2020, bumaba ang marka ng Chief ng UN mula “B” hanggang “B-” noong 2021.

Ang Feminist UN Campaign ay nagbalangkas ng peministang bisyon para sa United Nations noong 2016 at binigyan ng marka ang Secretary-General sa kanyang pagganap patungo sa bisyon na iyon sa nakalipas na limang taon. Mula noong 2017, nasukat ng report card ang lawak ng pagsulong ng Secretary-General sa anim na priyoridad na lugar para sa isang mas patas sa kasarian na sistema ng U.N.

  1. Ipahayag at Ipatupad ang isang Adyenda ng Pamumuno ng Peminista
  2. Tiyakin ang Pagpapatupad at Pananagutang Peminista para sa mga Sustainable Development Goal (SDG)
  3. Pagpopondo para sa Pagkakapantay-pantay ng Kasarian
  4. Mga Proteksyon ng Pagkakapantay-pantay at Karapatan
  5. Paganahin ang Isang Peministang Pagbabago para sa CSW at UN Women
  6. Isulong ang Kalayaan ng Impormasyon sa Sistema ng U.N.

“Ang Report card ng Feminist UN ay nagpapakita kung paano maaaring magtala ng isang landas patungo sa isang mas peministang UN ang maingat na pagsusuri, at pagsasama-sama at masusing pagsisiyasat. Ang report card ay gumaganap ng isang mahalagang papel para sa lipunang sibil, itinataas ang kanilang mga boses at hinahawakan ang institusyon at ang pamumuno nito na managot para sa makabuluhang pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga hanay nito at sa trabaho nito,” sabi ni Sarah Gammage, isang tagasuri ng ulat at Direktor ng Patakaran sa Latin America sa The Nature Conservancy.

Sa taong ito, ang pagganap ng Secretary-General ay lubhang bumaba sa apat sa anim na priyoridad na inilatag ng Campaign: (1) Ipahayag at Ipatupad ang isang Adyenda ng Pamumuno ng Peminista (2) Tiyakin ang Pagpapatupad at Pananagutang Peminista para sa mga SDG (4) Mga Proteksyon ng Pagkakapantay-pantay at Karapatan (5) Paganahin ang Isang Peministang Pagbabago para sa CSW at UN Women. Samantala, may ilang pagpapabuti sa (3) Pagpopondo para sa Pagkakapantay-pantay ng Kasarian at (6) Isulong ang Kalayaan ng Impormasyon sa Sistema ng U.N.

Natuklasan ng mga may-akda ng ulat ng Campaign na ang mga pangkalahatang tema ay kasama ang kakulangan ng sistematikong pananagutan, hindi pantay na transparency sa impormasyon at pag-access, at isang limitadong pag-unawa o pagtulak para sa interseksiyonalidad sa mga inisyatiba ng kasarian.

Sa ‘Pagpapahayag at Pagpapatupad ng isang Adyenda ng Pamumuno ng Peminista’, mahusay ang ginawa ng Secretary-General sa pag-uulit ng kahalagahan ng kasarian. Gayunpaman, ang kanyang mga panawagan ay walang mga naaaksyunan na mga pangako o pananagutan sa kabila ng pag-unlad patungo sa pagkakapantay-pantay ng kasarian. Gumagamit siya ng wikang nagbibigay-priyoridad sa proteksyon ng kababaihan, taliwas sa kanilang awtonomiya, pakikilahok, at aktibong konsultasyon sa disenyo at pagpapatupad ng mga solusyon.

Gayundin, ang mga pagtukoy sa mga kabataang babae, mga karapatan ng LGBTQIA+, mga kapansanan, at panliligalig ay higit na nawawala sa mga talumpati ni Guterres noong 2021. Nais ng Campaign na patalasin ng Secretary-General ang kanyang pagsusuri sa peministang interseksiyonal at isulong ang pag-unawa sa interseksiyonalidad sa buong sistema ng UN, upang ito ay maging isang mahalagang pagsasaalang-alang sa mga patakaran, programa at mga desisyon sa pamumuno.

Ang kasalukuyang mga tagumpay para sa integrasyon ng kasarian sa lahat ng mga Sustainable Development Goal (SDG)—mga layunin na itinakda ng United Nations General Assembly noong 2015—ay napakaliit, sa kabutihang-palad, at pagpapatupad at pananagutan patungkol sa SDG 5, na partikular na nakatuon sa pagkakapantay-pantay ng kasarian, ay limitado, ang tala ng Campaign.

Sa 18 tagapagpahiwatig na ginamit upang mangalap ng datos sa pag-unlad sa antas ng bansa patungo sa SDG 5, dalawa lang sa kanila ang may sapat na datos upang masuri ang pag-unlad sa paglipas ng panahon sa lahat ng bansa. Dapat igiit ng Secretary-General sa mga miyembrong estado na pabilisin ang pag-usad ng pagkolekta ng datos na kailangan upang subaybayan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng SDG, idineklara ng ulat.

Sa mga paksa ng Mga Proteksyon ng Karapatan at Isang Peministang Pagbabago para sa CSW (Commission on the Status of Women) at UN Women, nagkaroon ng kakulangan sa pananagutan at transparency noong 2021. Natigil ang pag-unlad sa pagtugon sa sekswal na panliligalig, pagsasamantala at pang-aabuso sa sistema ng UN.

Tumaas ang marka ni Guterres sa Pagpopondo para sa Pagkakapantay-pantay ng Kasarian at Kalayaan ng Impormasyon dahil sa pagpapairal ng sistemang marker ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga karagdagang pondo at sama-samang pagsisikap na isulong ang pag-access sa datos, mga mapagkukunan at pagpupulong sa pamamagitan ng mga virtual na platform.

“Ipinapakita ng aming pagsusuri noong 2021 na habang may pag-unlad na nagawa si Secretary-General Guterres, marami pa ang kailangang gawin upang mapaunlad ang isang tunay na pagbabago, progresibo, peministang sistema ng U.N. Sa kanyang ikalawang termino, inaasahan naming magpapatupad si Guterres ng mga patakarang higit na nagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian, interseksiyonalidad at pag-access sa lipunang sibil, at maging isang tagapagtaguyod na walang pag-aalinlangan para sa karapatang pantao. [IDN-InDepthNews – 09 Marso 2022]

Credit ng larawan: ‘You Move Campaign’

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top