Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

BM’nin Yeni Kalkınma Gündemi Gençliğe Önemli Bir Rol Yüklüyor

share
tweet
pin it
share
share

Yazar: Rodney Reynolds

2030 yılı itibariyle BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinin (SKH’ler) gerçekleştirilmesinde gençliğin oynayacağı önemli rolünü pekiştirmeye devam eden BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (IDN) – Genel Sekreteri Ban Ki-moon, dünya genelinde pek çok gencin ekonomik durgunluk ve krizlerden orantısız şekilde etkilendiğine işaret ediyor.

“Yeni kalkınma gündemine ışık tutanlar olarak yoksulluğa, eşitsizliğe, açlığa ve çevresel bozunuma son vermede kritik bir rolünüz var. Eylemleriniz, geride hiç kimsenin kalmayacağı bir döneme girişte esas olacak”, dedi bir grup toplanmış gence.

Ve en yeni BM istatistiklerine göre, dünyada, 73 milyonu aşkın genç issizdir.

Yine de, dünyada artık insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar çok genç var: dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46’sı 25 yaşın altında. En yüksek genç insan oranı Afrika ve Orta Doğu’da bulunuyor – nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı, diyor Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson.

Elisasson’a göre, “Bu durum, barış ve kalkınmaya yönelik yenilikçi çözümler geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır,”.

Bu bağlamda, Soka Gakkai International (SGI) ve Earth Charter International (ECI), yaklaşık 100 sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, genç delegeler, diplomatlar ve üst düzey BM yetkililerinin katıldığı “Gençliği Güçlendirme ve SKH’lerin Gerçekleştirilmesi” hakkında vakitlice gerçekleştirilen BM panel tartışmasına sponsor oldu.

Birleşmiş Milletler Sri Lanka Misyonu’nun ev sahipliği yaptığı tartışma 10 Kasım tarihinde BM Sekreterliğinde gerçekleşti.

Panelde, 2030 gündeminde BM Genel Sekreterinin Özel Danışmanı Dr. David Nabarro; Büyükelçi Sabarullah Khan, Birleşmiş Milletler Sri Lanka Daimi Temsilci Yardımcısı; Saskia Schellekens, BM Genel Sekreteri Gençlik Elçisi Özel Danışmanı ve SOS Children’s Villages’tan Sofia Garcia yer aldı.

Tartışmayı BM Halkla İlişkiler Departmanı Sosyal Yardım Bölümü Yöneticisi Maher Nasser yönetti.

Dr. Nabarro, açılış konuşmasında, 2030 Gündeminin evrenselliğinin altını çizdi ve gençlerin sürdürülebilir kalkınmanın bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Dünyaya verilecek SKH mesajını taşıyanlar olarak gençlerin öneminden ve bu süreçte yeni teknolojinin yararından söz etti.

Hükümetinin gençlere verdiği önceliği pekiştiren Büyükelçi Sabarullah Khan, Sri Lanka 2030 Gündemini gerçekleştirmeye ulusal seviyede hazır olduğu için ulusal planlarının merkezinde engelli kadınları, gençliği ve çocukları tutarak Gündemin ‘hiç kimseyi geride bırakmama” anahtar vizyonuna ayak uydurduğunu söyledi.

Gençliğin SKH’lerin gerçekleştirilmesinde eşsiz bir rol oynadığını ve Sri Lanka Hükümetinin de bu rolün farkında olduğunu belirtti. Ayrıca, gençliğin SKH’lerin gerçekleştirilmesini destekleme konusunda oynayacağı en önemli rolün bu mesajı daha geniş bir küresel kitleye ulaştırmak olduğunu ilave etti.

Büyükelçi Khan, Sri Lanka’nın bu farkındalık kampanyasında gençliği harekete geçirmenin pozitif etkisini gördüğünü belirtti.

Gençlerin SKH’lerin gerçekleştirilmesine tam katılımını etkileyen çeşitli engeller olmasına rağmen gençleri eğitim, yetenek geliştirme ve yeniliğe odaklanma yoluyla güçlendirerek bu engellerin üstesinden gelinebileceğini söyledi.

Sri Lanka’nın gençlere yönelik eğitim ve yetenek geliştirme çalışmalarını içeren stratejiler geliştirdiğine işaret etti. Ayrıca, gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesinin öneminin farkına varılması üzerine Sri Lanka’nın 15 Temmuz tarihini Dünya Genç Yetenekler Günü ilan ederek buna katkıda bulunduğunu da belirtti.

BM Genel Sekreteri Gençlik Elçisi Özel Danışmanı Saskia Schellekens, Birleşmiş Milletlerde gençlik konularının geliştirilmesindeki belirgin rolü için Sri Lanka’ya teşekkürlerini iletti. Ayrıca, SKH’lerin farkındalığını arttırmanın ve bu amaçla gençliği harekete geçirmenin önemini de vurguladı. Gençliği güçlendirmenin bir yolu olarak Gençlik Bakanlıklarını güçlendirmenin zorunlu olduğunu da ekledi.

SOS Children’s Villages’tan Sofia Garcia SKH’lerle ilgili olarak karar verici yapılara gençlerin de ilave edilmesinin öneminden bahsetti.

Çocukluğun kalitesi hem bireyler hem de toplumlar olarak gelecekteki kalkınmamıza zemin hazırlamaktadır, diyor, Viyana’da konuşan SOS Children’s Villages International,.

Kurum, “tüm çocuklar önemlidir ama tüm çocuklara önem verilmemektedir” diyor. Çocukların SKH’lere yönelik ulusal ve uluslararası takip sistemlerinin dahil edinmesini savunuyor. “Yine de, bu çocukların dahil edilmesine yönelik olarak kabul edilemeyen veri boşlukları hala var,” diye uyarıyor.

SGI ve ECI tarafından hazırlanan, panel tartışmasından önce dağıtılan kavram yazısında SKH’lerin uygulanıp gerçekleştirilmesinin özellikle daha genç nesillerde sivil toplumun aktif katılımını gerektirdiği söylenmektedir. 

Hedeflerle ele alınan küresel zorluklar sadece bugünün gençliğini ciddi ölçüde etkilemekle kalmayıp aynı zamanda onları geleceklerini de etkileyecektir. Ayrıca, gençler teknolojik ve sosyal medya araçlarda iyi olup bu durum SKH’leri ve onları destekleyen girişimleri teşvik etmek amacıyla kullanılabilir.

“Bugün ilan ettiğimiz – önümüzdeki 15 yıl boyunca sürecek olan küresel önleme yönelik bir Gündem – yirmi birinci yüzyılda insanlık için ve gezegenimiz için bir sözleşme,“ diyerek beyanda bulunan Dünyamızın Dönüşümü: Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik 2030 Gündemi SKH’lerin gerçekleştirilmesinde gençliğin önemli rolünü vurgulamıştır.

“Çocuklar ve genç kadınlar ve erkekler değişimin kritik temsilcileri olup yeni Hedeflerde daha iyi bir dünyanın oluşturulmasında aktivizme yönelik sonsuz kapasitelerini sunabilecekleri bir platform bulacaklardır.”

Etkinlikte, ayrıca, SGI ve ECI’den iki genç temsilcinin geliştirdiği, gençlerin SKH’ler konusunda eğitimlerini ve katılımlarını amaçlayan enteraktif bir uygulama olan ‘Mapting’ adlı yeni mobil uygulamanın tanıtımına da yer verilmiştir.

Yeni uygulamayı tanıtan SGI Sürdürülebilir Kalkınma ve Yardımseverlik İlişkileri Program Yetkilisi ve Mapting’in ortak proje müdürü Tadashi Nagai, toplantıda şöyle dedi: “Mapting adlı Uygulamamızı burada Birleşmiş Milletlerde tanıtma fırsatına nail olduğumuz için mutluyuz.”

Projenin SKH’lerin gerçekleştirilmesinin başlangıcıyla kesişecek şekilde Ocak ayında başlatıldığını ancak geliştirilmesinin 10 ay sürdüğünü belirtti.

Bu arada, BM tarafından piyasaya sürülen “SDGs in Action” gibi SKH’leri teşvik eden başka uygulamalar çıkmıştır ancak “Mapting’in, halk seviyesinde özellikle gençlik olmak üzere sıradan insanlar arasında farkındalığı arttırmak bakımından onları tamamlayabileceğini umuyoruz”.

ECI’den Mapting’in ortak proje yöneticisi Dino De Francesco’nun da katılımıyla görsel bir sunum gerçekleştirilmiştir. [IDN-InDepthNews – 13 Kasım 2016]

Fotoğraf: BM’de gerçekleştirilen SGI-EIC etkinliğine genel bakış. Teşekkürler: Tsuneo Yabusaki.

IDN, International Press Syndicate hakim kuruluşudur.

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top