Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

Bakit Mahalaga Ang Paggastos ng 30 Dolyar sa Isang Taon sa Bawat Nagbibinata’t Nagdadalaga

share
tweet
pin it
share
share

Ni J Nastranis

NEW YORK (IDN) – Mahigit 30 dolyar na ginagastos ng kada tao kada taon ang nakatutulong para sa kalusugan at edukasyon ng nagbibinata’t nagdadalaga, naghahanap ng bagong pag-aaral na pinatupad ng UNFPA, ang Pondo ng Populasyon ng United Nations.

Ang ulat ay inilathala sa The Lancet noong gabi ng Mga Pagpupulong sa Tagsibol ng World Bank sa Washington D.C. mula Abril 21 hanggang Abril 23, 2017, kung saan ang mga lider sa pananalapi at pag-unlad mula sa 188 bansa ay nagplano upang talakayin ang kritikal na pangangailangan para mamuhunan sa mga nagbibinata’t nagdadalaga.

Ang Lancet ay ang nag-iisa, pandaigdig na pangkalahatang periyodikong medikal na nangangahulugan na gawing malawakan ang paggamit ng agham upang ang medisina ay makapagsilbi, at makapagbago ng lipunan, at positibong makaapekto sa buhay ng mga tao.

Ang pag-aaral ay isinapubliko sa loob ng ilang araw ng desisyon ng E.U. upang putulin ang pinansyal na kontribusyon sa Ahensya ng Populasyon ng UN. Ito ang kauna-unahang pagputol sa mga pinansiyal na kontribusyon ng E.U. sa UN na inihayag ni Pangulong Donald Trump. Ang memo ng binabanggit na pagbabago ng Kemp-Kasten – na unang ipinatupad noong 1985 at dating ginamit ng ibang mga Republikanong pangulo ay nag-aakusa sa UNFPA “na sumusuporta, o nakikibahagi sa pangangasiwa ng programa sa sapilitang aborsyon o labag sa loob na isterilisasyon” sa Tsina.

Ang pagbabago ay nagbabawal sa banyagang tulong sa isang organisasyon na sangkot sa sapilitang aborsyon o labag sa loob na isterilisasyon. Sina Pangulong Ronald Reagan, George HW Bush at George W Bush ay tumangging magbigay ng pondo sa UNFPA sa parehong kadahilanan. (Basahin ang  Hinamon ang Dahilan ng E.U. sa Likod ng Pagputol ng Pondo sa UNFPA)

Ang pagpapahusay sa pisikal, seksuwal at mental na kalusugan ng mga nagbibinata’t nagdadalaga na may edad sa pagitan ng 10 at 19 ay naglalayo sa kamatayan ng mahigit 12 milyong nagbibinata’t nagdadalaga at mahigit 10 milyong hindi-ginustong pagbubuntis sa mga nagbibinata’t nagdadalaga, ayon sa pag-aaral.

Gayundin, ang mga programa upang mabawasan ang pag-aasawa ng bata sa halos 3.80 dolyar kada tao ay nagdadala ng halos anim na beses na tubo sa puhunan at pagputol sa pagpapakasal ng bata nang mga ikatlo.

“Ang pamumuhunan sa mga kabataan ay nasa pangmatagalan at estratehikong interes ng lahat,” ang sabi ng Ehekutibong Direktor ng UNFPA na si Dr. Babatunde Osotimehin. “Ang maliliit na puhunan sa pagbibigay-kapangyarihan at pagprotekta sa mahigit isang bilyong nagbibinata’t nagdadalaga sa mundo ay nagdadala ng sampung ulit na tubo, o minsan ay higit pa. Ang aming pinasisimulang pananaliksik ay dapat na makita ngayon ng mga tagagawa ng patakaran, at gamitin upang balangkasin ang magandang plano sa mundo.”

Pinangunahan ng mga Awtor mula sa Unibersidad ng Victoria sa Australia, ng Unibersidad ng Melbourne, at ng UNFPA ang pag-aaral. Tinataya ng mga awtor ang epekto ng ekonomiya at lipunan ng interbensyon ng kalusugan sa pagpapahusay sa mga serbisyong pangkalusugan sa nagbibinata’t nagdadalaga at pagpapalawak ng bakuna sa HPV (human papilloma virus) sa iba pa sa kanila. Tinataya rin nila ang mga programa upang mabawasan ang pag-aasawa ng bata at karahasan sa matalik na kapareha, pagpapahusay sa pagpasok sa paaralan at kalidad pang-edukasyon.

“Ang ilan sa pinakamagagandang pamumuhunan sa kalusugan at kabutihan ng nagdadalaga’t nagbibinata ay nasa labas ng sektor pangkalusugan – pagharap sa pag-aasawa ng bata, pagbabawas sa mga pinsala sa daan at pagpapahusay ng edukasyon,” sabi ng pinunong awtor na si Peter Sheehan, ng Unibersidad ng Victoria.

“May kaunting pag-aalinlangan na ang mga aksyong binalangkas sa pag-aaral namin ay maihahatid nang malawakan sa bansa na binabago ang buhay ng mga batang lalaki at babae sa buong mundo. Ang epektong pang-ekonomiya at panlipunan ng pamumuhunan sa kalusugan at kabutihan ng nagbibinata’t nagdadalaga ay mataas sa anumang mga pamantayan, at kabilang sa pinakamahuhusay na pamumuhunan na magagawa ng pandaigdig na komunidad upang maabot ng UN ang Mga Layunin ng Natutustusang Pag-unlad.”

Tinataya ng ulat na ang kabuuang gastos hanggang 2030 ng lahat ng mga interbensyong pinag-aralan, maliban sa edukasyon, ay nasa 524 bilyong dolyar, katumbas ng mga 6.70 kada dolyar kada tao kada taon. Para sa edukasyon, ang pangkalatahang kabuuan ay tinatayang 1.77 trilyong dolyar o mga 22.60 dolyar kada tao kada taon.

Sa pagsama-sama, ang gastos ay nagkakahalaga nang mababa sa 30 dolyar kada taon para sa bawat tao. Lahat-lahat, ang kabuuang taunang pamumuhunan sa lahat ng mga programa ay magkakahalaga nang walang iba kundi 0.20 porsiyento ng pandaigdig na kabuuang lokal na produkto. [IDN-InDepthNews –Abril 20, 2017]

Litrato: Mga batang babae mula sa Safeguard Young People na programa sa Malawi na nagbibigay ng impormasyon sa seksuwal at reproduktibong kalusugan, na tumutulong sa mga kabataan na makuha ang mga serbisyong pangkalusugan, at nag-aalok ng pagsasanay sa pamumuno. Credit: UNFPA Malawi/Hope Ngwira.

Ang IDN ay ang mahalagang pag-aari ng International Press Syndicate.

facebook.com/IDN.GoingDeeper – twitter.com/InDepthNews

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top