Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini Uygulamak Üzere Küresel Eğitim Aksiyon Gündemini Hayata Geçiren Konferans

share
tweet
pin it
share
share

Ramesh Jaura ve Katsuhiro Asagiri tarafından hazırlanmış bir analiz

GYEONGJU, Güney Kore (IDN) – Eylül 2015’te dünya liderleri tarafından ortaya konulan Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SDG’ler) uluslararası topluluk tarafından hayata geçirilmesinden 5 ay sonra, sivil toplum örgütleri (STÖ) ve akademi dünyasının temsilcileri küresel bir eğitim aksiyonu gündemi ortaya koyarak hayata geçirdiler.

Gündem, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 4” olan katılımcı ve eşitlikçi nitelikte eğitimin sağlanması ve herkese ömür boyu fırsat sunulmasının önemini onaylayarak Gyeongju Aksiyon Planına eklemiştir.

Üç gün süren kutlamaların ardından 1 Haziran 2016 tarihinde sona eren ve Güney Kore’nin güney doğu kıyısında yer alan bir şehir olan Gyeongju’da gerçekleşen 66. Birleşmiş Milletler Halkla İlişkiler Departmanı (DPI)/STÖ Konferansında bu karar alınmıştır.

Konferans üç temel ilke üzerine kurulmuştur: Eğitimin önünde engel oluşturan eşitsizlikleri ortadan kaldırma yöntemleri olarak görülen Örgün Öğretim; Yaygın Öğretim ve Eğitim ve Savunma ile Halkla İlişkiler.

Sonuç yorumları, Cristina Gallach, Birleşmiş Milletler İletişim ve Halkla İlişkiler Genel Müsteşarı şunları ifade etti: “Bu konferans, akademi dünyası ve STÖ’ler ile iş birliğine yatırım yapmanın Birleşmiş Milletler için ne kadar kıymetli olduğuna dair bir başka örnek olmuştur.”

Gyeongju Aksiyon Planı, tüm dünyadaki STÖ’ler için devletler karşısında Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini hayata geçirme amacıyla lobi faaliyeti gerçekleştirme olanaklarını iyileştirmek ve sahadaki STÖ topluluklarını mobilize etmek üzere sağlam bir rehberlik sunmaktadır.

Gallach şunları ifade etmiştir: “Birleşmiş Milletler, 2030 Gündeminin başarılı bir şekilde uygulanmaya başlaması için STÖ’ler ve akademi dünyasıyla birlikte gerçekleştirilen çabaların desteklenmesi ve iş birliğine devam etme bağlılığını sürdürmektedir.”

Gyeongju Aksiyon Planı, 2030 Gündeminin uygulanmaya başlaması için tüm dünyadaki STÖ’ler için referans olarak halk seviyesinde bir dizi sağlam önlem içermektedir.

Konferans eş başkanı ve ABD’deki Long Island University’de Coğraya Doçent Doktoru olan Dr. Scott Carlin şunları söyledi: Tüm dünyadan STÖ’ler, sonuç belgesindeki yapılan canlı nihai danışmalar için tutku ve uzmanlıklarını katmışlardır. Tüm katılımlar için müteşekkir olup Gyeongju Aksiyon Planı büyük bir gurur duymaktayız.”

Konferans eş başkanı ve Dream Touch for All için Birleşmiş Milletler STÖ Temsilcisi Dr. YuKang Choi şunları söyledi: “Gyeongju’nun nerede çalışıyor olursa olsunlar STÖ’ler için yararlı olabilecek gerçek bir birleştirici aksiyon planını sonlandırmak için ilham verici bir çalışma olmasını umut ediyoruz.”

DPI/STÖ Konferansı tarihinde ilk defa gençlik bir Gençlik Bildirisi geliştirmiş ve yayınlanmıştır.

BM İletişim ve Halkla İlişkiler Genel Müşaviri Gallach gençliğin etkileyici bir sayıda bir araya geldiğini Birleşmiş Milletler ile ortaklığa ne kadar değer verdiklerini göstermiş olduklarını ortaya koyduklarını ifade etmişlerdir.

Tokyo merkezli Soka Gakkai International (SGI), Barış ve Küresel Sorunlar Genel Direktörü Hirotsugu Terasaki: “Özellikle gençler başta olmak üzere tüm dünyadan bu kadar çok sayıda insanın küresel vatandaşlık için eğitim teması altında ve SDG’lere ulaşmak üzere paylaşılan bir bağlılıkla bir araya gelmiş olması gerçekten de çok etkileyici” demiştir.

Konferans boyun çok sayıda tartışma ve görüşme, çok sayıda etkileşim ve çok fazla ağ oluşturma çabası gerçekleştiğini ortaya koyan Hirotsugu Terasaki, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Bunun kendi başına küresel vatandaşlık için oldukça etkili bir eğitimi biçimi olduğuna inanıyorum.”

Envoy on Youth Genel Sekreteri Ahmad Allhendawi şunları ifade etmiştir: “Konferans sadece STÖ’lerin 2030 Gündemi için bir vizyon ortaya koymada kritik görevini güçlendirmekle kalmamış aynı zamanda çocuk ve gençlerden oluşan bu dev neslin potansiyelini ortaya çıkarmak üzere küresel vatandaşlık için eğitime çok daha fazla yatırım yapılmasının gerektiğinin de altını çizmiştir.”

Ba’hai Community Birleşmiş Milletler temsilcisi ve konferansta gençlik lideri olan Saphira Rameshfar şunları söyledi “Ne yazık ki gençlik hala tüm dünyadaki politika oluşturma süreçleriyle yeteri kadar ilgilenmiyor.”

Rameshfar sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Gençlik Deklarasyonu, gençlerin sadece gençlik forumları ve özel amaçlı konseylerde liderler ve karar vericiler olarak görev alması gerekmediği aynı zamanda toplumun yönü ve takip ettiği yolun bir bütün olarak kararlı olduğu alanlarda da yer almaları gerektiği konusunda önemli bir uyarı niteliğindedir.”

Güçlü bir takip sürecinin gerekliliğini vurgulayan Terasaski ise şunları ifade etmiştir: “Konferans sona erdi ancak gerçek işimiz şimdi başlıyor. Evimize ve içinde bulunduğumuz topluluklarımıza dönerken öğrendiklerimizi ve bize esin kaynağı olan unsurları paylaşarak farklı ağlarda büyümeye devam etmeliyiz.”

Ayrıca şunları söyleyerek sözlerini sürdürdü: “Küresel vatandaşlık anlayışımızı ve bunu destekleyen tüm eğitim süreçlerinin görevlerini derinleştirmeye devam etmeliyiz. Tüm bunların ötesinde öncelikle kendi hayatlarımızdan başlayarak günlük hayatlarımızda küresel vatandaşlığı teşvik etmeliyiz.”

Tüm dünyadan gelen katılımcılar, STÖ’ler, akademik dünya ve gençliğin katkısının SDG’lere ulaşmak için kilit öneme sahip olduğunu belirterek STÖ’ler ve sivil toplum gruplarının katılımı olmadan ne kadar vizyon sahibi olunursa olunsun bu hedefe ulaşılamayacağı konusunda fikir birliğine vardırlar.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon 30 Mayıs tarihindeki açılış konuşmasında şunları söylemiştir: “STÖ’lere karşı büyük bir inancım var, sürekli olarak devletlerde STÖ’lerin faaliyette bulunmaları için sunulan alanları genişletmelerini istiyorum.”

Dört gün önce gerçekleştirilen Jeju Barış ve Refah Forumunda Ben “kısıtlanan demokratik alan” karşısında konuşmuş ve sivil toplum kuruluşlarıyla insan hakları savunucuları için özgürlük talebinde bulunmuştur. Ban, “ne yazık ki özgürlük tehdit altında, üstelik bunun en son olması gereken yerde, Birleşmiş Milletler’de. Üye Devletlerin STÖ katılımı üzerinde kısıtlamalarına son vermelerini istiyorum” demiştir.

Güney Kore Başbakanı Kyo-ahn Hwang, ülkenin küresel vatandaşlığa destek vereceğini bir defa daha vurgulamış ve şunları ifade etmiştir: “SDG’lerde küresel vatandaşlığın yansıtılması için gerçekten büyük bir çaba içindeyiz. Küresel vatandaşlar, insanlığın temel değerlerini karşılamak zorundadır. Küresel sorunların çözümüne proaktif bir şekilde katılmalıdırlar. ‘Küresel Vatandaşlık için Eğitim: Birlikte Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Ulaşma’ adlı bu konferans insanların katılımını teşvik edecektir.”

Peki ama ‘küresel vatandaşlık’ tam olarak ne anlama geliyor? Bağımsız eğitimciler üç temel unsurdan oluştuğu konusunda fikir birliğine varmış gibiler:

Tüm yaşam ve hayat için birbirine bağımlı olmayı anlama bilgeliği; farklılıklardan korkmama ya da reddetmeme cesareti; aksine farklı kültürlere sahip insanlara saygı duyma ve onları  anlamak üzere çaba gösterme ve farklı kültürden insanlarla kurulan ilişkilerden güç alarak büyüme; ve bir insanın yakın çevresinin ötesine geçen anlayışsal bir empati kurma becerisiyle uzak coğrafyalarda acı çeken insanları anlayabilmek.

Bu üç unsur Gyeongju Aksiyon Planının üç temel unsurunu oluşturmaktadır [IDN-InDepthNews – 2 Haziran 2016]

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top