NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

SDGs for All

SDGs for All is a joint media project of the global news organization International Press Syndicate (INPS) and the lay Buddhist network Soka Gakkai International (SGI). It aims to promote the Sustainable Development Goals (SDGs), which are at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development, a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative goals and targets. It offers in-depth news and analyses of local, national, regional and global action for people, planet and prosperity. This project website is also a reference point for discussions, decisions and substantive actions related to 17 goals and 169 targets to move the world onto a sustainable and resilient path.

ผู้นำทางศรัทธามีบทบาทสำคัญต่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

โดย Jaya Ramachandran

เจนีวา (IDN) – ตัวแทนขององค์กรที่มีรากฐานทางความศรัทธา (FBO) ตัวแทนจากสหประชาชาติ NGO และสถาบันการศึกษาได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการทำให้ชุมชนทางศรัทธาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ โดยรับฟังและพิจารณาถึงความคิดเห็นต่อผู้หญิงที่มักได้รับผลกระทบอันเลวร้ายที่สุดเป็นพิเศษ

การอภิปรายแบบโต๊ะกลมก่อนหน้าวันลดภัยพิบัติทางธรรมชาติระหว่างประเทศในวันที่ 13 ตุลาคมยังได้ร้องขอต่อการสนับสนุนต่อชุมชนทางศรัทธาในท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR) และเพิ่มการสนับสนุนของ FBO โดย ‘การใช้’ ทุนทางจิตวิญญาณของพวกเขา

นอกจากนี้ การอภิปรายแบบโต๊ะกลมยังได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างแข็งขันในการกำจัดความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าภัยพิบัตินั้นเป็นการลงโทษของพระเจ้า ยืนยันว่าจะมีการเตรียมสถานที่สำหรับการบูชาเพื่อตอบสนองต่อภัยพิบัติ ปรับปรุงบทบาทของผู้นำศรัทธาให้กลายเป็นผู้สื่อสาร

การอภิปรายดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 10 ตุลาคมที่ Ecumenical Centre ในเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย Soka Gakkai International (SGI), Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities (JLIF&LC) และ World Council of Churches (WCC) โดยมีหัวข้อสำคัญคือ ‘การสนับสนุนของ FBO ต่อกรอบการทำงานเซนไดสำหรับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ’

กรอบการทำงานเซนไดสำหรับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (กรอบการทำงานเซนได) นั้นเป็นข้อตกลง 15 ปี (2015-2030) ที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจและไม่มีภาระผูกพัน ซึ่งได้รับการรับรองโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหลังจากการประชุมโลกของสหประชาชาติครั้งที่สามในปี 2015 เกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (WCDRR) มันมีเป้าหมายในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการเสียชีวิต การดำรงชีวิตและสุขภาพ และในด้านสินทรัพย์ทางเศรษฐศาสตร์ กายภาพ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของบุคคล ธุรกิจ ชุมชนและประเทศให้ได้เป็นอย่างมาก

Denis McLean จากสำนักงานการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของสหประชาชาติ (UNISDR) กล่าวว่าเครือข่ายที่มีรากฐานจากความศรัทธานั้นเป็น ‘ทุนทางจิตวิญญาณ’ ที่ประเมินค่าไม่ได้ เขาจำได้ว่าระหว่างช่วงพายุไต้ฝุ่นซึ่งทำให้ผู้คน 6000 คนเสียชีวิตในเดือนธันวาคมปี 2013 ในตักโลบัน ประเทศฟิลิปปินส์นั้น องค์กรด้านความศรัทธาเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลักเพื่อทำให้บุคคลได้รับความเข้มแข็งตามที่จำเป็นเพื่อรับมือกับการสูญเสียของพวกเขา

Jose Riera-Cezanne จากหน่วยงานลี้ภัยของสหประชาชาติ UNHCR เน้นย้ำว่าบทบาทของผู้นำศรัทธา สถาบันทางศาสนาและ FBO ในการเสริมความยืดหยุ่นระหว่างการเผชิญหน้าต่อความยากลำบากและความทุกข์ยากนั้นได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากในชุมชนของผู้มีมนุษยธรรม

ในความจริงแล้ว ผู้ปฏิบัติการทางศาสนามักยินดีที่ได้รับความเชื่อถือเป็นพิเศษ พวกเขาสื่อสารไปยังหัวใจและจิตใจของผู้คน และสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมได้ พวกเขายังมีส่วนร่วมด้านสวัสดิการของประชาชนในสถานที่ที่สถาบันการศึกษาแห่งชาติและการบริการจัดส่งนั้นทำงานได้ไม่ดีพอ โบสถ์ มัสยิดและสถานที่เพื่อการบูชาอื่น ๆ มักทำหน้าที่เป็นสถานที่สนทนาซึ่งผู้คนจะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนคิดและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งชุมชนให้ความสนใจ

Riera-Cezanne กล่าวว่าสำนักงาน UNHCR ได้ร่วมพันธมิตรกับ NGO ผู้ให้บริการที่มีรากฐานทางความศรัทธาหรือได้รับแรงบันดาลใจจากความศรัทธา ชุมชนความศรัทธาในท้องถิ่นและผู้นำทางศาสนา มีความเป็นไปได้ว่าการร่วมมือนี้จะพัฒนายิ่งขึ้นในวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งปี 2030

คำถามหลักสำหรับพันธมิตรของสหประชาชาติคือเราจะสามารถทำความเข้าใจต่อทรัพยากรที่องค์กรเหล่านี้นำเสนอ – ไม่ว่าจะเป็นทางมนุษย์ การเงินและจิตวิญญาณ – ให้ดีขึ้นและได้รับการใช้งานโดยผู้คนทั้งหมดที่ทำงานเพื่อให้บริการต่อชุมชนเดียวกันนั้นได้อย่างไร

ขีดจำกัดที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติการด้านความเชื่อหากมีการล้ำเส้นนั้นประกอบไปด้วยพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น การเป็นปรปักษ์ต่อสมาชิกที่มีพื้นเพความเชื่ออื่น ๆ หรือการแปลกแยกบุคคลเหล่านั้น การปลุกปั่นให้เกิดความรุนแรงต่อบุคคลหรือชุมชนที่มีความเชื่ออื่น การเปลี่ยนเป็นสาวกหรือการกดดันให้เปลี่ยนศาสนาเพื่อเป็นเงื่อนไขล่วงหน้าต่อการได้รับการสนับสนุนต่อไป การแต่งงานในวัยเยาว์ มุมมองตายตัวทางเพศ ความอัปยศและการแบ่งแยก

การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในตะวันออกกลางได้ส่งให้เกิดทั้งความสนใจและความกังวลเกี่ยวกับหน้าที่ของผู้นำศรัทธา องค์กรทางศรัทธาและชุมชนทางศรัทธาท้องถิ่นในการมอบการปกป้องและความช่วยเหลือให้แก่ผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย กล่าวโดย Riera-Cezanne

ในความเป็นจริง สิ่งนี้ทำให้ António Guterres ผู้ดำรงตำแหน่งข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติในขณะนั้นซึ่งจะรับตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติได้อุทิศการสนทนาประจำปีของเขาต่อความท้าทายด้านการปกป้องในปี 2012 โดยมีหัวข้อว่า “ความเชื่อและการปกป้อง”

Dinesh Suna จากเครือข่ายน้ำทั่วโลก (EWN) ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสภาโบสถ์ทั่วโลกได้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของ CASA (การส่งเสริมของโบสถ์สำหรับกิจกรรมด้านสังคม สมาชิกของกลุ่มพันธมิตร ACT และ WCC) ในปี 1999 พายุซูเปอร์ไซโคลนได้กระหน่ำ Orissa และผู้คนมากกว่า 10,000 คนเสียชีวิต CASA ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติของชุมชนและการบรรเทาผลกระทบและมีบทบาทในเชิงรุกด้านการสร้างความตระหนักในชุมชน

Christophe Arnold แห่งพันธมิตร ACT อธิบายถึงบทบาทที่ผู้นำศรัทธาได้มีส่วนร่วมในการตอบสนองต่ออีโบลา ระหว่างช่วงวิกฤตดังกล่าว หนึ่งในความท้าทายหลักคือความรู้สึกอัปยศที่มากเป็นอย่างยิ่งและความกลัวที่จะได้รับข้อความของแพทย์ ผู้คนไม่เชื่อในองค์กรของพวกเขาและยังใช้วิธีการฝังศพแบบเดิมซึ่งทำให้อีโบลาแพร่กระจายได้ง่ายยิ่งขึ้น

Olivia Wilkinson แห่งJLIF&LC ได้แบ่งปันข้อมูลตามหลักฐานเกี่ยวกับชุมชมทางศรัทธาท้องถิ่น (LFCs) และการมีส่วนร่วมทางศาสนาในการตอบสนองด้านมนุษยธรรม LFC เอาชนะปัญหานี้โดยการสร้างความแข็งแกร่งของเครือข่ายชุมชนที่มีอยู่แล้วของพวกเขาและความสามารถของพวกเขาในการใช้ความรู้สึกของชุมชนเพื่อสร้างความยืดหยุ่น

Wilkinson กล่าวว่า บริบททางจิตวิญญาณของภัยพิบัตินั้นไม่ควรถูกเพิกเฉยเพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญในการเข้าใจการรับรู้ความเสี่ยง เมื่อมีส่วนร่วมกับชุมชนทางศรัทธาท้องถิ่น เราอาจสามารถเข้าใจมุมมองเหล่านี้ได้ดียิ่งขึ้นและช่วยเน้นย้ำความเกี่ยวข้องและความเหมาะสมของการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติได้มากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น ในฟิลิปปินส์ การอบรมนักเทศน์ในด้านความพร้อมและการลดความเสี่ยงเป็นส่วนประกอบสำคัญในการเอาชนะความรู้สึกที่อ่อนแอ หลังจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน นักเทศน์ท้องถิ่นหลายคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำการเตรียมความพร้อมและความพยายามในการลดความเสี่ยงในชุมชนท้องถิ่นของพวกเขา การอบรมนี้เป็นการสะท้อนถึงความคิดของพวกเขาพร้อมทั้งความรู้ทางด้านเทคนิคจาก DRR การเรียนรู้พระคัมภีร์และแรงบันดาลใจที่จะมอบการรับรู้แบบองค์รวมในด้านการลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

Nobuyuki Asa แห่ง SGI กล่าวว่า หลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ญี่ปุ่นตะวันออกในปี 2011 และแผ่นดินไหว Kumamoto ในเดือนเมษายน 2016 Soka Gakkai ในประเทศญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือผู้คนนับพันคนในศูนย์ชุมชนและมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้คนเหล่านั้น รถบรรทุกสิ่งของบรรเทาทุกข์หนึ่งคันออกจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังพื้นที่ประสบภัยพิบัติในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากเกิดแผ่นดินไหว และความพร้อมด้านการตอบสนองนั้นก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

สมาชิก SGI หลายคนได้อาสาสมัครเข้าร่วมในกิจกรรมบรรเทาทุกข์หลากหลายประเภทและในการช่วยเหลือด้านที่พักอาศัยในทั้งศูนย์ Soka Gakkai และศูนย์ชุมชมอื่น ๆ ผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวรายงานว่าศูนย์เหล่านี้เป็นมิตรอย่างมากเนื่องจากสมาชิก SGI ทั้งหมดให้การดูแลโดยไม่มีความแตกต่างใด ๆ

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ จากพันธกิจถาวรของประเทศไทยต่อสหประชาชาติกล่าวว่าหน้าที่หลักของสังคมนั้นได้รับการเน้นย้ำ ถึงแม้ว่า FBO จะไม่ได้รับการกล่าวถึงโดยตรงในกรอบการทำงานเซนได โบสถ์ มัสยิดและวัดทางพุทธศาสนาเป็นองค์กรที่เก่าแก่ที่สุดที่มีส่วนร่วมกับชุมชนและพวกเขาสามารถปกป้องผู้คนและลดความทุกข์ได้

หลังจากผลพวงของสึนามิในมหาสมุทรอินเดียปี 2004 พระและแม่ชีของวัดทางพุทธศาสนาได้แสดงถึงความเป็นผู้นำ มอบข่าวสารเกี่ยวกับบุคคลที่หายไปและวัดได้กลายเป็นสถานที่พักพิงที่มอบการบรรเทาและการสนับสนุนทางด้านจิตใจ เช่น การทำให้เข้าใจถึงชีวิตและความตายได้ดียิ่งขึ้น หลังจากแผ่นดินไหวในประเทศญี่ปุ่นในปี 2011 วัดไทยใกล้สนามบินนาริตะได้มอบการสนับสนุนและยังใช้เป็นสถานที่จัดเก็บและศูนย์การแจกจ่ายอีกด้วย [IDN-InDepthNews – 09 พฤศจิกายน 2016]

 

 

Striving

Striving for People Planet and Peace 2019

Mapting

MAPTING

Fostering Global Citizenship

Partners

SDG Media Compact


Please publish modules in offcanvas position.