NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Reporting the underreported about the plan of action for People, Planet and Prosperity, and efforts to make the promise of the SDGs a reality.
A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC.


SGI Soka Gakkai International

 

สหประชาชาติให้ความสำคัญกับบทบาทของสตรีในการรับรองความปลอดภัยของอาหาร

โดย Santo D. Banerjee

นิวยอร์ก (IDN) – นับตั้งแต่มีการค้นพบวันสตรีชนบทสากลในวันที่ 15 ตุลาคม 2008 มีข้อตกลงว่าสตรีและเด็กสาวชนบท รวมถึงสตรีพื้นเมืองมีบทบาทที่สำคัญในด้านการปรับประสิทธิภาพทางการเกษตรและการพัฒนาชนบท การปรับปรุงความปลอดภัยของอาหาร และการกำจัดความยากจนในชนบท  

ในความเป็นจริงเมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติก่อตั้งวันสากลใหม่ด้วยการลงมติ 62/136 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2007 โดยเรียกว่า “การให้ความสำคัญในระดับใหญ่กว่ากับการพัฒนาสถานการณ์ของสตรีชนบท รวมถึงสตรีพื้นเมือง ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก"

ในการลงมติยังเรียกร้องการรับรองที่ถึงการพิจารณามุมมองสำหรับสตรีชนบทและพวกเขามีส่วนร่วมในการออกแบบ การดำเนินการ การติดตาม และการประเมินผลด้านนโยบายและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะฉุกเฉินด้านต่าง ๆ รวมถึงภัยพิบัติธรรมชาติ ความช่วยเหลือด้านมนุษยชน การสร้างสันติ และการฟื้นฟูหลังความขัดแย้ง

โดยมีการเน้นย้ำความจำเป็นในการลงทุนและการเสริมความพยายามในการตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐานของสตรีชนบทผ่านความพร้อมที่ปรับปรุง การเข้าถึงและการใช้โครงสร้างชนบทที่สำคัญ เช่น พลังงาน และการขนส่ง

นอกจากนี้ ยังมีการเรียกร้องให้ระบุถึงความต้องการด้านสุขภาพเฉพาะของสตรีชนบทและการใช้มาตรการรูปธรรมเพื่อปรับประสิทธิภาพและเข้าถึงมาตรฐานด้านสุขภาพที่เข้าถึงได้สูงสุดสำหรับพื้นที่ในชนบท รวมถึงพื้นที่ที่มีภาวะอนามัยการเจริญพันธุ์และทางเพศ เช่น การดูแลสุขภาพก่อนและหลังคลอด การดูแลด้านการคลอดฉุกเฉิน ข้อมูลการวางแผนครอบครัวและการเพิ่มความรู้ การสร้างความตระหนักรู้ และการช่วยเหลือเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศ รวมถึง HIV/AIDS

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังขอให้ชุมชนสากลออกแบบและดำเนินนโยบายแห่งชาติที่ส่งเสริมและปกป้องความพึงพอใจโดยสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานทั้งหมดของสตรีและเด็กสาวชนบท รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่ทนต่อการละเมิดสิทธิ รวมถึงความรุนแรงในครอบครัว ความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงทางเพศในรูปแบบอื่นทั้งหมด

มาตรการอื่น ๆ ที่เสนอโดยการลงมติคือ: การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมต่อบริการพื้นฐานทางสังคม มาตรการเพื่อปกป้องสังคม/ความปลอดภัยทางสังคมที่เหมาะสม การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและการควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจ โครงการความช่วยเหลือเฉพาะ และบริการให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะทางเศรษฐกิจของสตรีชนบทด้านการธนาคาร การซื้อขายที่ทันสมัย และกระบวนการทางการเงิน และมอบสินเชื่อ และบริการทางการเงินและธุรกิจอื่น ๆ ให้กับสตรีในพื้นที่ชนบทให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าในครัวเรือนเพื่อเป็นการมอบอำนาจในทางเศรษฐกิจ

การลงมติยังเรียกร้องให้มีการออกแบบและการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าสตรีชนบทได้รับสิทธิ์เต็มและเท่าเทียมในการเป็นเจ้าของที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ทั้งความเป็นเจ้าของในที่ดินและทรัพย์สินเอกชนที่มีอยู่ รวมถึงผ่านสิทธิ์ในการรับมรดก และดำเนินการเปลี่ยนแปลงในการจัดการและมาตรการที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อมอบสิทธิให้กับสตรีเช่นเดียวกับบุรุษต่อสินเชื่อ เงินทุน เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการเข้าถึงตลาดและข้อมูล

การอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังการลงมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ – หน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อความเท่าเทียมทางเพศและการมอบอำนาจให้แก่สตรี กล่าวว่า " แน่นอนว่า สตรีชนบทเป็นแนวรบแถวหน้าเมื่อทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมถูกคุกคาม”

ยกตัวอย่าง เช่น หนึ่งในสี่ส่วนของความเสียหายและการสูญเสียโดยรวมอันเนื่องจากภัยพิบัติทางภูมิอากาศนับตั้งแต่ปี 2006 ถึง 2016 สร้างความเสียหายแก่ภาคส่วนเกษตรกรรมในประเทศที่กำลังพัฒนา และส่งผลต่อความปลอดภัยของอาหารสำหรับสตรีและเด็กผู้หญิงในชนบทอย่างมีนัยสำคัญ  รวมทั้งศักยภาพในการผลิต

สตรีมีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตในระหว่างภัยพิบัติทางภูมิอากาศมากกว่าและเผชิญกับข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่มากกว่า เช่น ที่ดินและน้ำ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยังทำให้ความไม่เท่าเทียมกันที่มีอยู่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทำให้สตรีและเด็กผู้หญิงในชนบทถูกละเลย

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติกล่าวเสริม “ดังนั้น หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านภัยคุกคามที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคือการระบุถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศ"  สตรีที่ได้รับอำนาจมีศักยภาพที่มากกว่าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พวกเธอมีบทบาทสำคัญในการปรับใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ การเผยแพร่ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และการดำเนินการกระตุ้น”

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติพิจารณาปรับใช้นโยบายทางสภาพอากาศเพื่อตอบสนองทางเพศสภาพ และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการเป็นผู้นำของสตรีในการดำเนินการด้านสภาพอากาศท่ามกลางปัจจัยหลักในการลดผลของสภาวะโลกร้อนที่เป็นอันตราย

องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติพร้อมกับองค์การแห่งสหประชาชาติและองค์กรเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ ตระหนักถึงความต้องการในการมอบอำนาจให้แก่สตรีและเด็กผู้หญิงในชนบทในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รายงานของเลขาธิการปี 2019 (A/74/224) เกี่ยวกับ “การปรับปรุงสถานการณ์ของสตรีและเด็กสาวในพื้นที่ชนบท” มุ่งเน้นที่สภาพอากาศ และองค์การสตรีแห่งสหประชาชาติกำลังดำเนินการในหลาย ๆ โครงการเพื่อมอบอำนาจให้แก่สตรีที่เผชิญต่อสภาวะโลกร้อน

อันที่จริงแล้ว การส่งเสริมการมอบอำนาจให้แก่สตรีผ่านเกษตรกรรมที่ยืดหยุ่นคือหลักสำคัญของกิจกรรมเชิงโครงการขององค์การสตรีแห่งสหประชาชาติในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO), โครงการอาหารโลก (WFP) และ IFAD ในการมอบอำนาจทางเศรษฐกิจของสตรีในชนบท ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตและสิทธิที่ยั่งยืนโดยมีวัตถุประสงค์ในด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการปรับใช้แนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ยืดหยุ่นต่อสภาพอากาศ [IDN-InDepthNews – 13 ตุลาคม 2019]

ภาพ: สตรีสวมชุดสีฟ้าขี่ลาสีขาวผ่านภูมิประเทศโล่งกว้างโดยล้อมรอบด้วยภูเขา เครดิต: สหประชาชาติ

Newsletter

Striving

Striving for People Planet and Peace 2021

Mapting

MAPTING

Partners

SDG Media Compact


Please publish modules in offcanvas position.