NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand

Reporting the underreported about the plan of action for People, Planet and Prosperity, and efforts to make the promise of the SDGs a reality.
A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC.


SGI Soka Gakkai International

 

ภาพ: การถวายเมล็ดพันธุ์แด่พระสงฆ์ เครดิต: 'มูลนิธิการค้นพบในพระราชดำริ'.

โดย ปัทมา วิไลเลิศ

แก่นมะกรูด ประเทศไทย (IDN) — ด้วยความเชื่อที่ว่าหากไม่มีเมล็ดพันธุ์ ก็ไม่มีความหวังในการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรองรับประชากรโลก โครงการ 'เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง' (SOH) ในประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ เชื่อถือได้ในวิธีการทำฟาร์มของพวกเขาและปกป้องตัวเองจากบริษัทธุรกิจการเกษตรที่กินสัตว์อื่น

ชุมชนที่แก่นมะกรูดในจังหวัดอุทัยธานีทางภาคเหนือตอนล่างเป็นหมู่บ้านที่คนส่วนใหญ่มาจากกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปว์ และวัฒนธรรมและประเพณีของพวกเขาผูกพันอย่างแยกไม่ออกด้วยเมล็ดพันธุ์

ที่มา รูปภาพ : yachts และ yachting.com

โดย ปัทมา วิไลเลิศ

กรุงเทพฯ (IDN) — การศึกษาที่มีคุณภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเป็นสองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และด้วยร้อยละ 3.3 ของประชากรไทยที่จัดอยู่ในประเภท “ผู้พิการ” มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (STOU) ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อจัดหาสัญญาเช่าใหม่ ของชีวิตให้กับผู้คนที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในแวดวงการศึกษาระดับสูง

ในประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 2.1 ล้านคน และกรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ (พพ.) ระบุว่าผู้พิการ 855,025 คนอยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนผู้พิการทั้งหมด

ภาพข่าว: พิธี "ทำบุญ" ยามเช้าทั่วไทย ประชาชนตักบาตร . เครดิต: Kalinga Seneviratne

โดย กลิงคะ เสนีวิรัตเน

กรุงเทพฯ (IDN) — การสังหารหมู่คน 37 คน ซึ่งรวมถึงเด็กก่อนวัยเรียน 26 คนในเมืองทางตะวันออกเฉียงเหนือที่ห่างไกลของประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั้งประเทศและเปิดโปงความไม่เพียงพอของระบบสุขภาพจิตสาธารณะ แต่ก็ยังไม่ก่อให้เกิดการถกเถียง พระพุทธศาสนาจะก้าวเข้ามาช่วยแก้ไขวิกฤตการณ์ทางสังคมครั้งใหญ่ในประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ได้หรือไม่

ภาพถ่าย: รองประธานเฟรนช์พอลินีเชีย - Jean Christophe Bouissou (ซ้าย) เลขาธิการการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิก Henry Puna (กลาง) และนายกรัฐมนตรีประเทศนิวซีแลนด์ Jacinda Arden(ขวา) เพลิดเพลินกับช่วงเวลาเบาๆ หลังจากการนำเสนอคำแถลงสุดท้ายจากการประชุม PIF เครดิต: Sera Tikotikovatu-Sefeti

ให้คำมั่นที่จะส่งเสริมการพัฒนาที่มี "ความรับผิดชอบ"

โดย Sera Tikotikovatu-Sefeti

SUVA, Fiji (IDN) — ผู้นำแปซิฟิกได้รวมตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบเวลาสามปี ได้รับรอง แผนยุทธศาสตร์ 2050 สำหรับมหาสมุทรแปซิฟิกที่องค์กรการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 51 (PIF) ตั้งแต่ 11 กรกฎาคมถึง 14 กรกฎาคม

Josaia Voreqe Bainimaram นายกรัฐมนตรีฟิจิซึ่งเป็นประธานการชุมนุม PIF ได้กล่าวว่า "ความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์นี้ขึ้นอยู่กับสองสิ่ง ประการแรกผู้นำต้องรับผิดชอบ และประการที่สอง ประชาชนต้องรับผิดชอบด้วย"

InDepthNews – 15 พฤษภาคม 2022] เครดิตภาพ: togetherforgirls.org

โดย Thalif Deen

สหประชาชาติ (IDN) — การศึกษาใหม่สรุปว่าการลงทุนด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิงนั้นไม่ได้ให้ความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจสำหรับผู้หญิง

นักวิจัยพบว่าแม้ว่าการลงทุนดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์อื่น ๆ มากมาย เช่น ในด้านผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงและครอบครัว แต่นักวิจัยมักพบว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจช่างน่าผิดหวัง

รูปถ่าย: นักท่องเที่ยวเพียงหยิบมือในถนนข้าวสารที่รกร้างซึ่งก่อนเกิดการระบาดใหญ่ เต็มไปด้วยแผงขายของริมถนนและนักท่องเที่ยว โดย:  ปัทมา วิไลเลิศ

โดย ปัทมา วิไลเลิศ

กรุงเทพ (IDN) — ผู้ค้าตามริมถนนได้เป็นดั่งสัญลักษณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่เคยมาท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ในแต่ละปีก่อนที่จะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 มันสมบูรณ์แบบด้วยการใช้ชีวิตของคนไทยอย่างเต็มที่ รวมถึงการรับประทานอาหาร การจับจ่ายใช้สอย พวกผู้ค้าได้ตั้งรถเข็นขึ้นในใจกลางหัวใจของคนไทยและคนกรุงเทพฯ เป็นเวลากว่าศตวรรษที่ให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รูปภาพ: พระมหาหรรษากับชาวบ้านโคกหนองนา

โดย ปัทมา วิไลเลิศ

จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย (IDN) — เนื่องจากการล็อกดาวน์จากโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง คนงานจำนวนมากในกรุงเทพฯ และเมืองธุรกิจสำคัญอื่น ๆ เช่น พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และสมุทรปราการต่างแห่กันกลับไปยังบ้านเกิด พวกเขาถูกบังคับให้แสวงหาหนทางที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ และตระหนักถึงเหตุผลของการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ในประเทศไทย เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นฆราวาสไปตักบาตรในตอนเช้าทั่วประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำบุญก่อนเริ่มวันใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วงการระบาดของโควิด-19 พระสงฆ์บางรูปกลับมีบทบาทในการทำบุญ

ภาพตัดปะ: (ซ้าย) สถานบริการนวดที่ถูกปิดให้บริการในพื้นที่ประตูน้ำและรัชนี: ด้วยการปิดตัวลงของธุรกิจบริการนวดรัชนีจึงต้องขายบาบีคิวหมูบนทางเท้าภายนอกอะพาร์ตเมนต์ของเธอ เครดิต: ปัทมา วิไลเลิศ

โดย ปัทมา วิไลเลิศ

กรุงเทพ (สำนักข่าว IDN) — ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของไทยจะให้ความหายไปในทางเดียวกันกับสถานบริการนวดแผนโบราณและศูนย์กลางการนวดบำบัด แต่เนื่องด้วยการล็อกดาวน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อธุรกิจและอาจกดดันให้ต่างชาติเข้ามาถือครองแทน การล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องได้ส่งผลต่อธุรกิจสปาและบริการนวดอย่างรุนแรง

นาย กรด โรจนเสถียร ประธานสมาคมสปาไทย ได้เปิดเผย ในการให้สัมภาษณ์กับทางหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ณ ที่นี่ว่านับตั้งแต่การระบาดในรอบแรกเมื่อปีที่ผ่านมาเมื่อการเดินทางของนักท่องเที่ยวเกือบจะต้องหยุดชะงักลงชั่วคราว ธุรกิจสปาและบริการนวดกว่า 80% ต้องปิดให้บริการตามคำสั่งล็อกดาวน์ทำให้มีผู้ตกงานกว่า 200,000 ราย

ภาพ: นายกรัฐมนตรีฟิจิ กล่าวปราศรัยต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่ 25 กันยายน 2021 ที่มา: เว็บไซต์ทางการของนายกรัฐมนตรี

โดย Josaia Voreqe Bainimarama

Josaia Voreqe Bainimarama นายกรัฐมนตรีหมู่เกาะฟิจิ เป็นประธานของการประชุมหมู่เกาะแปซิฟิกที่มีสมาชิก 18 คน ในการปราศรัยกับสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันที่ 25 กันยายน เขาเรียกร้องให้ประชาคมโลกยอมรับวิสัยทัศน์ของฟิจิเกี่ยวกับอนาคตที่ดีกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สีน้ำเงินมากขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับมนุษยชาติ

SUVA (IDN) — รายงานของสหประชาชาติที่เสนอต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปีนี้มีชื่อว่า “ความท้าทายพหุภาคีของเรา: UN 2:0” ซึ่งเป็นวาระร่วมกันที่เป็นแผนงานพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ดีกว่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยยิ่งขึ้น และผมจะกล่าวเสริมอย่างถ่อมตนว่า “สีน้ำเงินมากขึ้น”

ภาพ: Ms. Shefali Ghosh จาก Savar ใกล้ Dhaka สอนลูกสาวของเธอในครัว เครดิต: ธนาคารโลก

โดย Kalinga Seneviratne

ซิดนีย์ (IDN) — ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีประชากรประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์จากประชากรทั่วโลก ผู้คนราว 1.6 พันล้านคนส่วนใหญ่อาศัยไฟแบบใช้เตาเปิดหรือเตาธรรมดาที่ใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันก๊าด ถ่านหิน หรือชีวมวล เช่น ไม้ มูลสัตว์ และของเหลือจากการเกษตรสำหรับความต้องการในการปรุงอาหารประจำวันซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

Page 1 of 4

Newsletter

Striving

Striving for People Planet and Peace 2022

Mapting

MAPTING

Partners

SDG Media Compact


Please publish modules in offcanvas position.