Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

A Joint Media Project of
the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency
and Soka Gakkai International in Consultative Status with ECOSOC

Day: June 17, 2017

Nangangako ang Makasaysayang Komperensiya ng UN na Ibabalik ang Kalusugan ng Karagatan

Ni J Nastranis

UNITED NATIONS (IDN) – Ang ating karagatan ay mahalaga sa ating ibinabahaging kinabukasan at pangkalahatang pagkatao sa lahat ng sari-saring uri nito. Sakop ng ating karagatan ang tatlong sangkapat ng ating planeta, nagkokonekta sa ating mga populasyon at merkado, at bumubuo ng mahalagang bahagi ng ating likas at pangkulturang pamana.

Nagsusuplay ito ng halos kalahati ng oxygen na ating nilalanghap, hinihigop ang mahigit sa sangkapat ng carbon dioxide na nililikha natin, gumaganap sa mahalagang papel sa siklo ng tubig at ang sistema ng klima, at mahalagang pinagkukunan ng biodibersidad ng ating planeta at ng mga serbisyo ng ecosystem.

Read More »

Konferensi PBB yang Bersejarah Berikrar untuk Memulihkan Kondisi Lautan

Oleh J Nastranis

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (IDN) – Laut sangatlah penting bagi kemanusiaan dan masa depan kita bersama dalam seluruh keberagamannya. Laut menyelimuti tiga perempat bagian dari planet kita, menghubungkan populasi dan pasar, dan merupakan bagian yang penting dari warisan alam dan kebudayaan kita.

Laut menyediakan hampir setengah dari oksigen yang kita hirup, menyerap lebih dari seperempat karbon dioksida yang kita embuskan, memegang peranan penting dalam siklus perairan dan sistem iklim, serta merupakan sumber penting bagi keanekaragaman hayati dan ekosistem planet kita.

Read More »

Published by
The Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency
33 Lafferty Street, Toronto, ONT M9C5B5, CANADA
Cornelius-Fredericks-Str. 26, 13351 Berlin, GERMANY
Ichimura bldg. 4F, 3-2 Kanda Ogawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN 101-0052

as part of a Joint Media Project with the
Soka Gakkai International
15-3 Samon-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0017, Japan

You are receiving this newsletter for free because you subscribed or
your colleagues/friends recommended you.
Please forward it as you deem fit.
Unsubscribe if our information is of no interest to you.

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top