Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

ประเทศไทย: การศึกษาที่ปลายนิ้วสำหรับผู้พิการ

share
tweet
pin it
share
share

โดย ปัทมา วิไลเลิศ

กรุงเทพฯ (IDN) — การศึกษาที่มีคุณภาพและการลดความเหลื่อมล้ำเป็นสองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และด้วยร้อยละ 3.3 ของประชากรไทยที่จัดอยู่ในประเภท “ผู้พิการ” มหาวิทยาลัยสุโขทัย ธรรมาธิราช (STOU) ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมเพื่อจัดหาสัญญาเช่าใหม่ ของชีวิตให้กับผู้คนที่อาจถูกทิ้งไว้ข้างหลังในแวดวงการศึกษาระดับสูง

ในประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ 2.1 ล้านคน และกรมส่งเสริมศักยภาพคนพิการ (พพ.) ระบุว่าผู้พิการ 855,025 คนอยู่ในวัยทำงาน (อายุ 15-59 ปี) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนผู้พิการทั้งหมด

คนพิการประมาณร้อยละ 78 มีบัตรประจำตัวคนพิการที่ให้สิทธิ์พวกเขาได้รับความช่วยเหลือบางอย่างจากรัฐบาล แต่จากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า 463,000 คนสามารถทำงานได้แต่ไม่มีคุณสมบัติในการประกอบอาชีพ

จากรายงานล่าสุดของ DEPD คนพิการส่วนใหญ่ทำงานในภาคเกษตร (ร้อยละ 54) รองลงมาคือ แรงงาน ทั่วไป (ร้อยละ 23) และพนักงานภาครัฐหรือเอกชน (ร้อยละ 6)

ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวจะได้รับ เงินสงเคราะห์ 800 บาท (21 เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือน และยังสามารถกู้ยืมเงินจากกองทุนคนพิการได้สูงสุด 120,000 บาท (3,158 เหรียญสหรัฐ) มีสิทธิเข้ารับการฝึกอาชีพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์ กพ. และเรียนฟรีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี พร้อมเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ และบริการสนับสนุนการศึกษา

นพ. ธีรภัทร์ เอี่ยมนิรันดร์ ประธานคณะนิเทศศาสตร์แห่ง STOU บอกกับ IDN ว่าพวกเขาจัดการศึกษาใน 8 ด้านที่ครอบคลุมความพิการของนักเรียน ได้แก่ ความพิการทางสายตา ความพิการทางการได้ยิน ความพิการทางร่างกาย ความพิการทางจิต ความพิการทางปัญญา ความพิการทางการเรียนรู้ ความพิการ

“ในปี 2563 มีนักศึกษาพิการที่จบการศึกษาแล้ว 30 คน ปัจจุบันมีนักศึกษาพิการ 500 คน ทำให้ STOU เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาพิการมากที่สุดในประเทศไทย” เขากล่าวเสริม “นอกจากนี้ เรามอบทุนการศึกษาให้กับผู้พิการ โดยมีเงื่อนไขว่า ได้ S (ความพึงพอใจ) ครบทุกวิชาในขณะที่เรียนที่ สทน.

ตามกฎหมาย ผู้พิการมีสิทธิได้รับการศึกษาฟรี ดังนั้น สทน. จึงจัดตั้งบริการช่วยเหลือผู้พิการเพื่อรองรับ นักเรียน พิการ ดร. กมลรัตน์ กล่าวเสริม อินทรทัต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารและการจัดการความรู้ สทน.

“คำขวัญของเรามีมานานแล้วที่จะมอบวิธีการเรียนรู้ที่มีความสุขให้กับ นักเรียน เพื่อให้พวกเขาจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ” ดร. กมลรัตน์ กล่าวกับ IDN “โควิดมาเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้ผู้คนเข้าใจดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นในปีนี้ (2022) เราจึงได้เปิดตัวโปรแกรม STOU Modular”

โปรแกรมที่เรียกว่า ‘People Academy’ นี้ช่วยให้ทุกคนสามารถเรียนออนไลน์และรับปริญญาหรือใบรับรองที่ STOU ปรับแต่งให้เหมาะกับคุณวุฒิและอาชีพของตนได้ดีที่สุด

People Academy ที่เพิ่งเปิดในปี 2565 ภายใต้คณะวิชานิเทศศาสตร์ที่ STOU แตกต่างจากระบบการศึกษาแบบเก่าตรงที่เป็นระบบธนาคารสินเชื่อ ธนาคารสินเชื่อเป็นที่ที่นักเรียนสามารถสะสมหน่วยการเรียนรู้และความสามารถของตน และโอนไปยังระบบการศึกษาของ STOU ได้ในภายหลัง หากนักเรียนเรียนรู้ 1 โมดูล จะเท่ากับ 3 หน่วย ในการนี้ 15 ชั่วโมงการเรียนรู้เท่ากับหนึ่งหน่วย

นักเรียนจะต้องมีความรู้เมื่อเรียนในโปรแกรมเท่านั้นจึงจะสามารถสะสมหน่วยกิตการศึกษาได้ “เราสามารถปรับระดับการเรียนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพื่อเลื่อนระดับบัณฑิตศึกษา เราสามารถเทียบโอนระดับปริญญากับเครือข่ายสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งประเทศไทย วิทยาลัย อาชีวศึกษา หรือ Thai MOOC ได้ (หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดขนาดใหญ่เป็นต้นแบบในการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าเรียน) . พวกเขายังสามารถโอนหน่วยกิตมาให้เราได้ด้วย” ดร. กมล รัตน์ อธิบาย

“เครือข่ายของเรามีขนาดใหญ่ เราร่วมมือกับทั้งภาครัฐและเอกชน มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อคนพิการเป็นหนึ่งในเครือข่ายของเรา”

ดร. ธีรภัท ร์ กล่าวว่า ‘พีเพิล อะคาเดมี่’ ได้ต่อยอดจากระบบการศึกษาทางไกลของ STOU “เรามีการเรียนรู้ 3 ประเภทสำหรับโรงเรียนระดับปริญญาตรี: การศึกษาด้วยตนเอง กวดวิชาออนไลน์พร้อมการศึกษาด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบผสมผสาน (การศึกษาด้วยตนเอง กวดวิชาออนไลน์พร้อมกิจกรรมฝึกปฏิบัติออนไลน์)” เขาบอกกับ IDN โดยชี้ว่า “วิธีการเรียนรู้ของเราเกิดขึ้นก่อน การแพร่ระบาด ดังนั้นเมื่อโควิดมาถึงประเทศไทยจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะปรับปรุงและขยายระบบของเรา”

“หลักสูตรของเรา ราคาถูก และนักศึกษาสามารถเรียนที่ไหนก็ได้อย่างมีความสุข โดยส่วนตัวผมคิดว่านักศึกษาหลังโควิดไม่จำเป็นต้องนั่งเรียนในห้องเรียนและฟังอาจารย์ ก็สามารถเรียนออนไลน์และรับปริญญาได้” ดร. ธีรภั ทร์.

เขาให้เหตุผลว่าโมเดล ‘People Academy’ ของพวกเขามีความสามารถสำหรับผู้พิการ “ในชีวิตประจำวันต้องประสบปัญหาในการเดินทาง เรามี Call Center และ SISA Application ซึ่งผู้พิการสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายสำหรับ IOS และ Android พร้อมกับ Open Chat เพื่อรองรับนักเรียน พิการ ผู้พิการมีความฉลาดและเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมาก ผู้พิการจำนวนมากเป็นผู้ขายของออนไลน์ ดังนั้นเราจึงปรับ วุฒิปริญญา ตรีและประกาศนียบัตรให้เหมาะกับความสามารถในการสื่อสารดิจิทัล” ดร. ธีรภั ทร์.

STOU รู้สึกลำบากใจที่จะชี้ให้เห็นว่านักเรียนสามารถเรียนหลักสูตรที่สอดคล้องกับอาชีพและความหลงใหลของพวกเขา “นี่คือเทรนด์ใหม่ทางการศึกษาที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องเรียนแค่ 4 ปี” ดร. กมลรัตน์ กล่าว “พีเพิลอะคาเดมีเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความสุขและความสามารถ การศึกษาของเรามีไว้เพื่อชีวิต และนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เมื่อพวกเขาพร้อม”

สทน.ได้ คำนึง ถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบางครั้งผู้พิการไม่สามารถเรียนหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง ก็สามารถเรียนในโปรแกรมนี้ได้เมื่อพร้อม การศึกษาอยู่แค่ปลายนิ้ว ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเปิดกำลังหารือกับภาคีเครือข่าย เช่น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพประเทศไทย ถึงวิธีการในการมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพแก่นักศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผนึกกำลังบริษัทสตาร์ทอัพเปิดตัวระบบธนาคารเครดิตแห่งชาติ (กสช.) ตาม ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศไทย NSCB จะส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสนับสนุนการพัฒนาทักษะสำหรับทุกวัย ด้วยระบบนี้ ผู้เรียนที่ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาสามารถเปลี่ยนผลการเรียนรู้จากวิชา หลักสูตร หรือประสบการณ์การทำงานต่างๆ ให้เป็นหน่วยกิตที่ธนาคารเครดิตแห่งชาติสามารถสะสมได้

การใช้หน่วยกิตที่เพียงพอที่ NSCB ผู้เรียนสามารถสมัครเพื่อรับปริญญาจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ระหว่างการแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ภายใน 2 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนราว 150 แห่งจะเข้าร่วมใน NCBS

“โรงเรียนเพื่อประชาชนของเราสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการศึกษาในยุคดิจิทัล” ดร. กมลรัตน์ กล่าว “การศึกษากลายเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นเมื่อคุณพร้อมที่จะศึกษาต่อ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าคุณมีหน่วยกิตกี่หน่วยกิตในธนาคารสินเชื่อของคุณ และศึกษาต่อในขณะที่คุณทำงาน” [IDN-InDepthNews – 05 พฤศจิกายน 2022]

ที่มา รูปภาพ : yachts และ yachting.com

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top