Home – SDGs for All

A project of the Non-profit International Press Syndicate Group with IDN as the Flagship Agency in partnership with Soka Gakkai International in consultative status with ECOSOC

Watch out for our new project website https://sdgs-for-all.net

การประชุมองค์การสหประชาชาติที่สำคัญในประวัติศาสตร์ให้คำมั่นสัญญาว่าจะฟื้นฟูสภาพมหาสมุทร

share
tweet
pin it
share
share

โดย J Nastranis

องค์การสหประชาชาติ (IDN) – มหาสมุทรของเรานั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่ออนาคตที่เรามีร่วมกันและความหลากหลายทั้งหมดของมวลมนุษยชาติ มหาสมุทรของเรานั้นปกคลุมพื้นที่สามในสี่ของโลกเรา เชื่อมโยงประชากรและตลาดต่าง ๆ ของเราเข้าด้วยกัน และเป็นส่วนสำคัญของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม

มันเป็นแหล่งที่มาของเกือบครึ่งหนึ่งของออกซิเจนที่เราใช้หายใจ ดูดซับมากกว่าหนึ่งในสี่ของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราสร้างขึ้นมา มีบทบาทสำคัญในวัฏจักรของน้ำและระบบภูมิอากาศ และยังเป็นแหล่งที่มาสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ต่อระบบนิเวศ

มันส่งผลดีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจที่ยั่งยืนที่ขึ้นอยู่กับมหาสมุทร อีกทั้งยังช่วยในการกำจัดความยากจน ความปลอดภัยในด้านอาหารและโภชนาการ การค้าและการเดินทางทางทะเล การทำงานและวิถีชีวิตที่เหมาะสม

บางคนอาจจะคิดว่าข้อความที่ตัดตอนมาจาก การเรียกร้องให้ดำเนินการ 14 ข้อซึ่งเป็นผลมาจากความคิดเห็นอันเป็นเอกฉันท์หลัง การประชุมเกี่ยวกับมหาสมุทร ขององค์การสหประชาชาติซึ่งจัดขึ้นหนึ่งสัปดาห์เหล่านี้เป็นความรู้ทั่วไปซึ่งผู้คนหลายยุคหลายสมัครได้พิจารณามาตลอดช่วงประวัติศาสตร์

แต่ความจริงก็คือมันยังห่างไกลจากการเป็นความรู้ทั่วไปอยู่มากนัก ในแท้ที่จริงแล้ว การรวมตัวกันซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 9 มิถุนายนที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติในนิวยอร์กนั้นเป็นการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับมหาสมุทรเป็นครั้งแรก แต่มันสิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงทั่วโลกในการกู้คืนสภาพของมหาสมุทร และกว่า 1,300 คนได้สัญญาว่าจะดำเนินการในการปกป้องมหาสมุทร

การเรียกร้องให้ดำเนินการ นั้นได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์โดยประมุขแห่งรัฐและรัฐบาลและตัวแทนอาวุโสที่เข้าร่วมซึ่งได้ “ยืนยันถึงความแน่วแน่ของเราในการอนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางน้ำของเราอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

“ได้มีการยกมาตรฐานเกี่ยวกับการตระหนักและการรับรู้ถึงปัญหาเกี่ยวกับมหาสมุทรในระดับโลก” ประธานสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ Peter Thomson บอกกับนักข่าวในนิวยอร์ก

Thomson ซึ่งเป็นชาวฟีจีโดยกำเนิดนั้นได้ให้การสนับสนุนร่วมต่อกิจกรรมโดยร่วมมือกับสวีเดน และผู้จัดเหล่านั้นก็ได้รับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากการประชุม: “ผมพอใจกับผลลัพธ์ของการประชุมครั้งนี้ 100 เปอร์เซ็นต์ เราตั้งเป้าหมายไว้สูง เป้าหมายของเราก็คือการเริ่มย้อนวัฏจักร”

Wu Hongbo ผู้ซึ่งเป็นเลขาธิการของการประชุมเกี่ยวกับมหาสมุทรได้กล่าวต่อจาก Thomson ว่าเอกสารที่ได้รับการเจรจาต่อรองนั้นได้ลงรายการวิธีการเฉพาะ “ในการกระตุ้นความมุ่งมั่นและความร่วมมือทั่วโลก” สำหรับมหาสมุทร

ประเด็นหลักของเอกสารทางการเมืองและการปรึกษาหารือ (ตั้งแต่วันที่ 5-9 มิถุนายน) นั้นจะเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับสูงขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (HLPF) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักขององค์การสหประชาชาติในการติดตามและตรวจสอบ ระเบียบวาระการประชุมปี 2030 สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ซึ่งเริ่มต้นในเดือนกันยายนปี 2015 HLPF นั้นกำหนดเวลาว่าจะพบกันอีกครั้งในเดือนหน้าที่นิวยอร์ก

นอกจากการเรียกร้องให้ดำเนินการทางการเมืองแล้ว ผู้เข้าร่วม – ซึ่งยังประกอบไปด้วยตัวแทนประชาสังคมหลายพันคน ศิลปิน สถาบันการเงิน และผู้ปฏิบัติงานและนักเคลื่อนไหวอื่น ๆ – ก็ได้สัญญาว่าจะดำเนินการในการอนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางน้ำอย่างยั่งยืน นี่คือเป้าหมายของ SDG14 ในตอนบ่ายของวันที่ 9 มิถุนายน ได้มีการลงทะเบียน ความมุ่งมั่นโดยสมัครใจ มากกว่า 1,300 รายการ

Wu ซึ่งก็เป็นเลขาธิการขององค์กรหลักด้านเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าตัวเลขนั้น “น่าประทับใจอย่างแท้จริง” และได้เน้นย้ำว่าความมุ่งมั่นดังกล่าวนั้นรวมไปถึง “การลงทะเบียนเพื่อหาทางออกสำหรับมหาสมุทร”

ใน ‘มหาสมุทรของเรา อนาคตของเรา: การเรียกร้องให้ดำเนินการ’ นั้น ผู้เข้าร่วมได้เน้นย้ำถึงบทบาทเชิงรวมซึ่งแบ่งแยกไม่ได้ของ SDG ทั้งหมด รวมถึงความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกันและการทำงานร่วมกันระหว่างเป้าหมายต่าง ๆ และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในระดับวิกฤติในการได้รับการชี้นำโดยผลงานจากระเบียบวาระการประชุมปี 2030 ซึ่งประกอบไปด้วยหลักการที่ได้รับการเน้นย้ำอีกครั้ง ณ ที่นั้น

พวกเขายอมรับว่าแต่ละประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายเฉพาะของตนเองในด้านการแสวงหาการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDC) ประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล รัฐที่กำลังพัฒนาซึ่งเป็นเกาะ (SJDS) และรัฐในแอฟริกา โดยรวมไปถึงประเทศที่อยู่ชายทะเลและประเทศอื่น ๆ ตามที่ได้รับการยอมรับในระเบียบวาระการประชุมปี 2030 และยังมีความท้าทายสำคัญต่อประเทศที่มีรายได้ในระดับกลางหลายประเทศด้วยเช่นกัน

ในการเรียกร้องให้ดำเนินการ พวกเขา “เน้นย้ำความมุ่งมั่นของตนในการบรรลุเป้าหมายของ Goal 14 ภายในช่วงเวลาที่กำหนด และบรรลุความต้องการในการดำเนินการอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยพิจารณาถึงความเป็นจริงของแต่ละประเทศ ความจุและระดับการพัฒนา อีกทั้งยังให้ความเคารพต่อนโยบายและลำดับความสำคัญของประเทศต่าง ๆ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขายอมรับถึงความสำคัญพิเศษสุดของเป้าหมายบางประการใน Goal 14 สำหรับ SIDS และ LDC

การประชุมซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 6,000 คนนั้นยังยอมรับด้วยว่า ‘เราทุกคนต้องเข้าร่วม ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีผลอะไรเลย’ “เมื่อพูดถึงมหาสมุทรแล้ว มันเป็นมรดกร่วมของมวลมนุษยชาติ เมื่อพูดถึงมหาสมุทรแล้ว จะไม่มีการแบ่งแยกเหนือ-ใต้ ตะวันออก-ตะวันตกได้เลย” กล่าวโดย Thomson “หากมหาสมุทรตายไป มันก็จะทำให้เราทุกคนตายไปด้วยเช่นกัน”

เขาเน้นย้ำข้อความนี้ด้วย “การเปิดตัว” ใน SDG 14 ซึ่งเป็นการประชุมที่ช่วยผลักดันการดำเนินการของ SDG ทั้ง 17 รายการ ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อวิทยาศาสตร์มหาสมุทร แต่เรายังขาดช่องว่างความจุอยู่อีกมาก” เขาอธิบาย

ประเด็นที่ได้รับการปรึกษาหารือนั้นเริ่มตั้งแต่มลพิษจากพลาสติกในมหาสมุทรและทะเลไปจนถึงความเป็นกรดของมหาสมุทรและการประมงอย่างผิดกฎหมาย – ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นในการกำจัดความยากจน การหยุดปัญหาความหิวโหย การกระตุ้นการรักษาสุขภาพ การยืนยันการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาล และอื่น ๆ

Thomson ให้เหตุผลว่าความสำเร็จของการประชุมนั้นเกิดจาก “วิธีการอันยอดเยี่ยม” ซึ่งผู้เข้าร่วมคนต่าง ๆ ได้เสนอเพื่อทำการปรึกษาหารือและทำงานร่วมกัน

เขายังยกย่อง “ความเปิดเผยต่อประชาสังคม ต่อหน่วยงานวิทยาศาสตร์ ต่อสังคมส่วนบุคคล” ในการทลายการแบ่งแยกโดยทั่วไประหว่างรัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ “ไม่มีคำว่าพวกเขาและพวกเรา เราทุกคนต้องเข้าร่วม ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีผลอะไรเลย”

นอกเหนือจากการประชุมเต็มคณะแปดครั้งและการประชุมคู่เจรจาเจ็ดครั้ง การประชุมเกี่ยวกับมหาสมุทรดังกล่าวยังประกอบไปด้วยกิจกรรมข้างเคียงอีก 150 รายการ การจัดนิทรรศการ 41 แห่งและการสัมภาษณ์ที่ SDG Media Zone

มันยังรวมไปถึงกิจกรรมพร้อมกับผู้สนับสนุนทางมหาสมุทรใหม่และนักร้อง-นักแต่งเพลงที่โด่งดังทั่วโลกอย่าง Cody Simpson และนักชีววิทยาทางทะเล Douglas McCauley ศิลปินชาวอะบอริจิน Sid Bruce Short Joe และนักการกุศลชาวสเปน Álvaro de Marichalar

บุคคลที่แตกต่างกันและการสนับสนุนที่แข็งแกร่งสำหรับการดำเนินการนั้นได้นำ “ความคิดสร้างสรรค์และความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว” มาให้กับการดำเนินการต่อมหาสมุทร กล่าวโดย Isabelle Lovin ประธานร่วมของการประชุม รองนายกรัฐมนตรีของสวีเดน

ใน วันมหาสมุทรโลก ซึ่งก็คือวันที่ 8 มิถุนายน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ António Gut ได้ดึงความสนใจไปยังข้อเท็จจริงที่ว่าอนาคตของมหาสมุทรบนโลกนั้นได้รับอันตรายจากภัยคุกคามต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษและการประมงที่สร้างความเสียหาย – และการกล่าวถึงปัญหาเหล่านี้อย่างไม่เพียงพอ

“การดูและและการใช้มหาสมุทรของเราในแบบที่ยั่งยืนนั้นมีความสำคัญมากในการบรรลุเป้าหมายทางนิเวศวิทยาและทางเศรษฐกิจสำหรับชุมชนในทุกแห่ง” กล่าวโดย Guterres ใน ข้อความ ในวันมหาสมุทรโลก

“เมื่อมองไปในอนาคตแล้ว บทสนทนาและการใช้มหาสมุทรอย่างยั่งยืนนั้นจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราสามารถกล่าวถึงภัยคุกคามที่กำลังเผชิญต่อมหาสมุทรได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น” กล่าวโดยเลขาธิการ และเน้นย้ำว่า “ดังนั้นแล้ว อนาคตของเราจะถูกกำหนดโดยการตัดสินใจร่วมของเราในการแบ่งปันข้อมูลและค้นหาทางออกต่อปัญหาร่วม”

มหาสมุทรที่อยู่ในสภาพดีนั้นต้องการความรู้ทั่วโลกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มหาสมุทร กล่าวโดย Irina Bokova ผู้อำนวยการองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยกล่าวในข้อความซึ่งเป็นอนุสรณ์ในวันดังกล่าว โดยทำการเรียกร้องอย่างจริงจังต่อการรวบรวมและใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ดีที่สุดในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อปกป้องมหาสมุทรซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อโลกของเรา

“เราจัดการสิ่งที่เราวัดไม่ได้ไม่ไหวหรอก และไม่มีประเทศใดที่จะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงอันนับไม่ถ้วนซึ่งกำลังเกิดขึ้นในมหาสมุทรได้ ตั้งแต่ฟีจีถึงสวีเดน ตั้งแต่นามิเบียถึงอาร์กติก รัฐบาลและพันธมิตรทั้งหมด ต้องแบ่งปันความรู้เพื่อสร้างนโยบายร่วมที่อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ขึ้นมา” Bokova กล่าวเพิ่มเติม [IDN-InDepthNews – 12 มิถุนายน 2017]

รูป: ปลา Moorish Idols ฝูงหนึ่งกำลังว่ายน้ำเหนือแนวปะการังที่ Ha’apai ประเทศตองงา เครดิต: UNEP GRID Arendal/Glenn Edney

 

NEWSLETTER

STRIVING

MAPTING

PARTNERS

Scroll to Top